WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Ha...

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Ha...

ul. Harcerska 11, 27-200 Starachowice
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DEMAX" spółka z o.o. w Starachowicach powstało w 1991 roku i stanowi spółkę prawa handlowego osób fizycznych.

  Przedsiębiorstwo "DEMAX" wykonuje siłami własnymi roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pełnym zakresie realizując zadania w systemie "pod klucz". Firma nasza zrealizowała m.in. następujące zadania inwestycyjne: Akademickie Centrum Kultury w Radomiu, Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Starachowicach, Starachowicki Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Pawilon Handlowo-Usługowy o kubaturze ponad 10.000 m3 przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Naszym udziałem modernizowano również obiekty użyteczności publicznej m.in. Bank Śląski Oddział w Starachowicach, Bank P.K.O. B.P., Urząd Miejski w Starachowicach, Specjalna Strefa Ekonomiczna "STARACHOWICE". Realizujemy także prace w zakresie robót instalacyjnych tj. : instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji.

  P.P.U.H. "DEMAX" zatrudnia 62 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby odpowiedzialne za realizację robót posiadają wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych. Pracownicy produkcyjni dzięki przygotowaniu zawodowemu i długoletniej praktyce gwarantują sprawny i terminowy przebieg prac oraz wysoką jakość.

  Realizacje:

  - Akademickie Centrum Kultury
  - Budynek Handlowo-Usługowy o powierzchni 2500m2 w Starachowicach
  - Budynek wielorodzinny
  - Centrum Edukacyjno-Charytatywne EMAUS
  - Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
  - Dom mieszkalno-rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących
  - Dom mieszkalny z basenem w Starachowicach
  - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach
  - Hotel ENERGETYK w Sielpi
  - Kościół Pod Wezwaniem Świętej Trójcy w Radomiu
  - Oddział Zakaźny Szpitala Powiatowego w Starachowicach
  - PKO BP S.A Oddział w Starachowicach
  - Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
  - Salon i Serwis Samochodów „Fiat” w Starachowicach
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna "STARACHOWICE"
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach
  - Szkoła Podstawowa nr 5 w Starachowicach
  - Urząd Miejski w Starachowicach
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Harcerska 11
27-200 Starachowice