WIZYTÓWKA FIRMY

OBIS Cichocki Ślązak Spółka jawna

OBIS Cichocki Ślązak Spółka jawna

ul. Rybnicka 64, 52-016 Wrocław
branża: elektryka energetyka osprzęt, systemy alarmowe i p.poż.

Opis firmy

  O firmie

  Początki firmy OBIS sięgają roku 1993, kiedy to 5 marca została założona spółka cywilna pod nazwą OBI Security Service.
  W roku 2001 spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną o nazwie OBIS Cichocki Ślązak.
  Spółka posiada biuro we Wrocławiu przy ul.Rybnickiej 64.
  Bankiem prowadzącym nasze rozliczenia jest Deutsche Bank PBC S.A.
  Firma jest płatnikiem podatku VAT posiadającym NIP 897-001-96-07.

  Podstawowym profilem naszej działalności jest:

  - projektowanie,
  - wykonawstwo,
  - serwis

  w zakresie:

  - instalacje elektryczne,
  - sygnalizacji alarmu pożaru (SAP),
  - automatyki klap oddymiających,
  - sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SSWiN),
  - telewizji przemysłowej (CCTV),
  - kontroli dostępu (SKD),
  - rejestracji czasu pracy (RCP),
  - nagłośnienia,
  - łączności wewnątrzszpitalnej (nurse call),
  - sieci strukturalne,
  - dźwiękowe systemy ostrzegania DSO


  Oferujemy naszym Klientom:

  - wycenę projektów technicznych
  - wycenę inwestycji
  - kosztorysowanie inwestycji
  - wykonanie projektów budowlanych i technicznych
  - wykonawstwo inwestycji
  - obsługę serwisową
  - doradztwo techniczne
  - nadzór inwestorski

  Serwis


  Nasz Serwis zapewnia fachową i rzetelną obsługę Klienta.

  - Gwarantujemy reakcję na zgłoszenia awarii 4 godziny.
  - Posiadamy pełny zapas części zamiennych dla systemów objętych obsługą serwisową.
  - Współpracujemy z Użytkownikami obiektów (instalacji) w zakresie rozbudowy, remontów, modernizacji systemów.
  - Szkolimy personel Użytkownika pod kątem obsługi urządzeń i systemów.

ul. Rybnicka 64
52-016 Wrocław