WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz Bis sp....

Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz Bis sp....

ul. Świerczewskiego 27 c, 59-230 Prochowice
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

  Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu:


  - instalacje ciepłej, zimnej wody
  - instalacje sanitarne w budynkach
  - kanalizacje sanitarne
  - woda - uzdatnianie
  - wodociągi
  - wykopy, odwodnienia
  - instalacje gazowe, gazociągi
  - kotłownie gazowe
  - brukarskie usługi
  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - czyszczenie instalacji sanit. w budynkach
  - liczniki, mierniki ciepła, wody
  - prace budowlane - uzbrajanie terenów
  - prace budowlane na przejściach granicznych
  - monitoring kanalizacji
  - studnie głębinowe - modernizacje, wykonanie
  - usługi leśne sprzętem ciężkim
  - ciężki sprzęt budowlany
  - drobny sprzęt mechaniczny
  - regulacje koryta rzek
  - systemy melioracji i nawadniania
  - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
  - usuwanie szkód powodziowych
  - wały, nasypy zabezpieczające
  - samochody ciężarowe
  - niwelacje terenu roboty ziemne
  - rozbiórki wyburzenia
  - wycinka drzew przy drogach i w mieście
  - wywóz śmieci, asenizacja
  - spedycja, przewozy towarów
  - usługi załadunku, rozładunku
  - budowa rozbudowa wysypisk
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków
  - aleje spacerowe, mała architekt.
  - baseny, fontanny

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Świerczewskiego 27 c
59-230 Prochowice