WIZYTÓWKA FIRMY

EkoWodrol Sp. z o.o.

EkoWodrol Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek, projektowanie/dokumentacja/architektura...

Opis firmy

EkoWodrol Sp. z o.o.
  O firmie

  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. w Koszalinie istnieje od 1992 r., jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 r.
  Od wielu lat z powodzeniem świadczymy usługi na terenie całej Polski, stale umacniając swoją pozycję. Aktualnie jesteśmy specjalistycznym, liczącym się w regionie wykonawcą obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a także instalacji wewnętrznych i sieci technologicznych oraz obiektów melioracyjnych i hydrotechnicznych.
  Nasze innowacyjne produkty SZUSTER system, ze względu na swoje unikalne właściwości cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko na rynku krajowym.
  Postawiliśmy na prywatyzację, postęp organizacyjny i jakościowy. Nie boimy się twórczego ryzyka. Większość kadry technicznej to pracownicy z wyższym wykształceniem o wysokich kwalifikacjach. Obecnie załoga liczy ponad 200 osób.
  Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".
  Systematycznie i konsekwentnie wzbogacamy i doskonalimy swoje usługi, dostosowując ich strukturę do potrzeb i oczekiwań klientów.
  Wszystkie te działania zmierzają do urzeczywistnienia misji naszej firmy tworzymy przyjazne środowisko zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Zewnętrzne to nasi klienci i partnerzy, a także otaczające nas środowisko w sensie globalnym. Natomiast wewnętrzne to relacje pomiędzy ludźmi tworzącymi naszą firmę i zaangażowanymi w realizację misji.
  Pracujemy w systemie zapewnienia, jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2008. Jesteśmy członkami Business Centre Club i Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.
  Nasi pracownicy są aktywnymi członkami SITWM przy Środkowopomorskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie oraz Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


  Usługi

 • Projektowanie i wykonawstwo

 • 1. Projektowanie i wykonawstwo:
  - stacji uzdatniania wody z pełną automatyką procesów technologicznych
  - sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych
  - oczyszczalni ścieków
  - wewnętrznych instalacji i sieci technologicznych
  - składowisk odpadów komunalnych
  - obiektów melioracyjnych i budowli hydrotechnicznych.
  2. Modernizacja i remonty ww. obiektów.
  3. Projekty hydrogeologiczne, ekspertyzy i wykonawstwo studni głębinowych do 200 m.

 • Produkcja

 • - Zawory zwrotne SZUSTER system
  - Przepompownie
  - System monitoringu EkoMonitor

 • Rozwiązania informatyczne

 • Dział Informatyki EkoWodrol Sp. z o.o. poleca swoje usługi w zakresie projektowania i wdrożeń aplikacji wspomagających działanie przedsiębiorstw.

  Projektowanie aplikacji

  Oferujemy Państwu gotowe, sprawdzone w praktyce produkty:

  - eDokumenty - system archiwizacji dokumentów. Prosta w obsłudze aplikacja służąca do przechowywania w jednej bazie danych wszystkich dokumentów firmy. Dostęp do dokumentów jest regulowany przez system uprawnień. System wdrożony w 50-cio osobowej firmie handlowej.
  - iZamówienia - Portal internetowy służący do konsolidacji zamówień. System został wdrożony w Polskich Składach Armatury Sp. z o.o. Umożliwia składanie zamówień na materiały przez internet i kontrolę realizacji. System został zintegrowany z serwerem faksów.

  Pisane przez nasz dział aplikacje są z powodzeniem używane w firmie EkoWodrol. Poniżej znajduje się lista programów naszego autorstwa wykorzystywanych w codziennej pracy firmy. W przypadku zainteresowania którymś z programów, prosimy o kontakt.

  - BZ - Aplikacja grupowa do rejestracji i analizy czasu pracy w firmie przez poszczególnych kierowników. Zawiera różnego typu zestawienia. Pozwala na wydruk wyspecjalizowanych formularzy. Integracja z zewnętrznym programem płacowym. Dodatkowy moduł ewidencji pracowników i odbytych szkoleń BHP. Informacja o zaplanowanych zdarzeniach.
  - Zamówienia - Aplikacja służąca do rejestracji i zarządzania zamówieniami. Analiza rejestrowanych zamówień. Zestawienia zamówień. Moduł składania zamówień przez stronę internetową.
  - Budowy - Rejstr prowadzonych budów. Zawiera kompletne dane o budowach. System powiadamiania. Realizuje obsługę i koordynację prowadzenia budów.
  - Rejestr umów - Aplikacja grupowa pozwalająca na rejestrację umów z podwykonawcami i dostawcami. Rejestracja faktur przychodzących. Zestawienia umów. Obsługa zabezpieczeń i płatności. Nadzór terminowości. System uprawnień i powiadamiania pracowników. Różne funkcje w zależności od uprawnień dostępu.
  - Delegacje - Rejestr delegacji pracowniczych. Umożliwia tworzenie delegacji dla pracowników. Dzięki automatyzacji czynności ułatwia pracę osobie prowadzącej rejestr. Proste tworzenie delegacji ryczaltowych. Zbiorowe wydruki zaznaczonych formularzy.


  Wdrożenia
  Wdrażamy aplikacje obiegu dokumentów opartych na IBM Lotus Notes
  Usluga2006

  Nasz profesjonalizm został doceniony przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej, która w ramach konkursu XXXVIII Pomorskich Dni Techniki przyznała nam tytuł: USŁUGA ROKU 2006 POMORZA ZACHODNIEGO za usługę wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Przewierty sterowane

 • Świadczymy usługi:

  - horyzontalnych przewiertów sterowanych,
  - przecisków i przewiertów podziemnych,

  na potrzeby budowy infrastruktury: energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej), ciepłowniczej, gazowej, rurociągów technologicznych.

  Stosowanie horyzontalnych przewiertów sterowanych umożliwia prowadzenie prac, tam gdzie stosowanie innych metod jest utrudnione lub niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza miejsc takich jak:

  - nawierzchnie utwardzone
  - jezdnie, skrzyżowania, torowiska
  - tereny trudno dostępne np lasy, bagna, cieki oraz zbiorniki wodne
  - umożliwia instalację sieci poniżej poziomu wód gruntowych bez koniczności odwodnienia
  - zmniejsza ograniczenie w ruchu pojazdów oraz okres odtwarzana nawierzchni
  - redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne.

 • Inspekcja TV kanałów sanitarnych i deszczowych

 • Świadczymy również usługę inspekcji TV kanałów sanitarnych i deszczowych.

  Przeprowadzanie monitoringu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowej eksploatacji rurociągów. Inspekcja video polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu kamery i dokonaniu szeregu pomiarów oraz oceny wizualnej prowadzonej przez przeszkolonego specjalistę.

 • Rekuperacja

 • Oferujemy:

  - Wykonanie indywidualnego projektu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła i gruntowego wymiennika ciepła GWC,
  - Dobór optymalnego urządzenia,
  - Profesjonalną obsługę na etapie wykonawstwa,
  - Najwyższą jakość użytych materiałów,
  - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  - Po okresie rozruchowym jednorazowo bezpłatnie - wymiana filtrów i czyszczenie centrali.

 • Gruntowy Wymiennik Ciepła

 • Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) jest idealnym uzupełnieniem systemu wentylacji. Jego działanie opiera się na pozyskiwaniu odnawialnej energii z gruntu w wyniku, czego uzyskuje się ogrzanie lub schłodzenie powietrza płynącego przez wymiennik.
  Na głębokości ok. 1.5 m temperatura oscyluje w granicach od 4 do 8 ºC. Rekuperator zasysa powietrze przez GWC, które przepływając przez GWC ulega schłodzeniu bądź ogrzaniu (w zależności od pory roku).


  Zapraszamy do współpracy!!!


Tagi: projektowanie, oczyszczanie ścieków, kanalizacje, przewierty, rekuperacja
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin