WIZYTÓWKA FIRMY

"Inspec" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usł...

ul. 1 Maja 6 , 10-118 Olsztyn
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

"Inspec" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane  O nas

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się w spółkę prawa handlowego - spółkę jawną następnie w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Spółka z o.o., które jest następcą prawnym i przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki. Od początku swojej działalności spółka prowadzi obsługę inwestorską i projektowanie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i z każdym rokiem dynamicznie powiększa swój potencjał realizacyjny.

  Bardzo korzystnie przedstawia się w Firmie struktura wiekowa pracowników.
  O młodej strukturze wiekowej świadczyć może fakt, że prawie 80% pracowników jest w wieku około 40 lat. Obecnie zatrudniamy 22 osoby w tym 12 osób na umowę o pracę, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna we wszystkich branżach łącznie z uprawnieniami na prowadzenie prac przy zabytkach, co pozwala nam na kompleksowe rozwiązywanie potrzeb Inwestora.

  W ramach prowadzonej obsługi inwestorskiej spółka bierze aktywny udział przy sporządzaniu wniosków i pozyskiwaniu środków pomocowych z różnych możliwych Instytucji np. SAPARD, PFRON, WFOŚ, NFOŚ, ZPORR, PHARE, EOG, Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego kilku prestiżowych inwestycji pozwoliło Spółce zdobyć zaufanie Inwestorów.

  Posiadając wysoko wyspecjalizowaną załogę, podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez udział w organizowanych szkoleniach i kursach zawodowych oraz biuro wyposażone w sprzęt komputerowy, kopiujący itp. potrafimy sprostać zadaniom stawianym nawet przez najbardziej wymagających Inwestorów.  Oferta


  Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa są usługi w zakresie:

  1. kompleksowego zastępstwa inwestorskiego
  2. nadzoru inwestorskiego w branżach:
  - budownictwa ogólnego, przemysłowego i zabytkowego
  - budownictwa drogowego
  - sieci i instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowych, elektrycznych, teletechnicznych i strukturalnych
  3. doradztwa technicznego
  4. projektowania, kosztorysowania i rozliczenia inwestycji
  5. pomoc w pozyskiwaniu i rozliczenia funduszy unijnych (pomocowych)  Zapraszamy do współpracy!!!


Tagi: nadzór inwestorskie, doradztwo techniczne, projekty, fundusze unijne
ul. 1 Maja 6
10-118 Olsztyn