WIZYTÓWKA FIRMY

CZYSTOŚĆ Sp.J. Szpańscy Jerzy , Jacek , ...

CZYSTOŚĆ Sp.J. Szpańscy Jerzy , Jacek , ...

ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin
branża: budownictwo - drogi chodniki place, niwelacje terenu roboty ziemne, sprzątanie pielęgnacja - terenowa...

Opis firmy

Tagi: roboty drogowe, rozbiórkiCZYSTOŚĆ Sp.J. Szpańscy Jerzy , Jacek , Dawid  O firmie

  Firma Czystość powstała w 1991 roku. Od samego początku postawiliśmy na "czystość" i ekologię. W pierwszych latach podstawą wykonywanych przez nas usług była eksploatacja i rekultywacja Miejskiego Wysypiska Śmieci w Lipinach Starych k/ Wołomina. Chcielibyśmy nadmienić, iż okres prowadzenia składowiska odpadów wspominamy bardzo pozytywnie. W owym czasie zdobyliśmy z racji wymogów ekologicznych i potrzeby zastosowania nowych, lepszych rozwiązań technologicznych w naszym mniemaniu naprawdę dużą wiedzę w zakresie ochrony środowiska, biorąc udział w różnych szkoleniach i konferencjach uzyskując w ten sposób stosowne certyfikaty i pozwolenia. W zakresie codziennej eksploatacji i rekultywacji wysypiska było: formowanie skarp i tarasów, zbieranie wód opadowych, obsiewanie i nasadzanie roślinności.
  W roku 2006 przystąpiliśmy do końcowej rekultywacji wysypiska. Docelowo ukształtowaliśmy sama bryłę wysypiska z zachowaniem odpowiednich kątów nachyleń skarp, obsypaliśmy całość ziemią urodzajną i nasadziliśmy odpowiednie krzewy i drzewa.
  Prowadziliśmy również 50-osobową grupę do prac publicznych zajmującą się przecinką sanitarną w lasach pod kontrolą specjalistów z Nadleśnictwa Drewnica, jak również sprzątaniem lasów, dzikich wysypisk i utrzymaniem czystości w mieście i gminie Wołomin.

  Równolegle do prac prowadzonych na wysypisku nasza firma świadczyła i do dzisiaj świadczy usługi między innymi w zakresie:

  - budowy i remontów dróg gruntowych i asfaltowych
  - wykopy i rekultywacje terenów
  - układanie kostki brukowej
  - zakładanie terenów zieleni
  - świadczenie usług transportowych.

  W ciągu 19-letniej działalności naszej firmy zyskaliśmy bardzo dobrą opinię zarówno u odbiorców instytucjonalnych jak i w sektorze prywatnym. Co roku w działalności naszej firmy następują pozytywne zmiany tzn. z każdym rokiem rozszerzamy profil działalności naszej firmy, wprowadzamy nowe rozwiązania i technologie. Dzisiaj oprócz usług wymienionych wcześniej możemy również zaoferować państwu sprzedaż w ilościach hurtowych wszystkich materiałów sypkich.


  Zakres działalności:

  - Roboty drogowe
  - Roboty ziemne i wykopy
  - Rozbiórki
  - Sprzedaż kruszyw
  - Układanie kostki brukowej
  - Usługi transportowo-sprzętowe
  - Zimowe utrzymanie dróg i parkingów
  - Recykling


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Sławkowska 22
05-200 Wołomin