WIZYTÓWKA FIRMY

Analytics Ltd Sp. z o.o.

Analytics Ltd Sp. z o.o.

ul. Salwatorska 35/2, 30-117 Kraków
branża: automatyka elektronika, elektryka energetyka osprzęt, laboratoria - osprzęt usługi

Opis firmy

Tagi: pomiary emisji gazów, optymalizacja spalania, serwisANALYTICS INTERNATIONAL Ltd. Sp. z o.o.  O firmie

  Naszym celem jest dostarczenie niezawodnej klasy aparatury pomiarowej oraz wykonywanie pomiarów gazów.
  W skład zespołu Analytics wchodzą bardzo doświadczeni projektanci , inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w branży pomiarowej oraz absolwenci, studenci i pracownicy naukowi najlepszych uczelni.
  Powierzając nam zadanie doboru, instalacji lub serwisu analizatorów otrzymacie Państwo najlepsze urządzenia, fachową obsługę i pewne wyniki.
  Pracownicy naszego laboratorium posiadają wiedzę,sprzęt i umiejętności, aby wykonywać wzorcowania analizatorów oraz przeprowadzać pomiary na obiekcie.

  OFERTA

  Optymalizacja spalania

  Efektywnym rozwiązaniem dla procesów spalania jest wykorzystanie sygnałów pomiarowych stężenia tlenu oraz tlenku węgla. Obecnie stosuje się układy mierzące tlen za pomocą cyrkonowych tlenomierzy oraz analizatory tlenku węgla wykorzystujące technikę pomiaru w podczerwieni. Wadą takiej metody jest konieczność instalacji analizatora CO w punkcie, gdzie temperatury są niższe niż 370oC (powyżej tej temperatury cząsteczki pyłu zaczynają emitować fale w podczerwieni, co zakłóca pomiar) oraz zapylenie nie jest na tyle wysokie aby eliminować pomiar techniką optyczną. Alternatywnie wykorzystuje się pomiar CO z technik ekstrakcyjnych. Wadą tego sposobu jest jednak fakt umiejscowienia punktu pomiarowego w znacznej odległości od punktu pomiaru tlenomierzem cyrkonowym oraz znaczny czas odpowiedzi. Dotychczasowe próby zastosowania zintegrowanych układów pomiarowych nie powiodły się. Analytics oferuje tlenomierze cyrkonowe oraz analizatory tlenku węgla ekstrakcyjne oraz typu "In-situ". Ponadto analytics wykonuje pomiary optymalizacyjne przenośnymi analizatorami spalin.

  Ciągły Pomiar Emisji

  Analytics realizuje projekty systemów ciągłego monitoringu emisji (CEM- continuous emission monitoring) „pod klucz”. Dostarczamy również komponenty do CEM oraz wykonujemy pomiary odbiorowe i sprawdzające.
  W naszej ofercie znajdują się systemy ciągłego monitoringu emisji działające w oparciu o znakomitej jakości i dokładności pomiaru (posiadające certyfikaty np. TUV, MCERTS) analizatory Fuji, Siemens oraz systemy FTIR.
  Rozwiązania przez nas oferowane mają za zadanie dostarczać pewne wyniki pomiarów emisji gazów spalinowych w elektrowniach, spalarniach, cementowniach, stalowniach oraz innych zakładach przemysłowych, w których ma miejsce emisja spalin.

  Poprzez nasze produkty zapewniamy:

  - monitoring emisji gazów i pyłu
  - pomiar przepływu masowego
  - system zbierania i analizy danych
  - automatyczną kalibrację
  - prostą obsługę
  - pewne wyniki pomiarów

  Pomiary na obiekcie


  W naszej ofercie pomiarowej pragniemy zaproponować Państwu szereg usług wykonywanych bezpośrednio u klienta. Nasze ekspertyzy znajdują zastosowanie przy optymalnym doborze urządzeń monitoringu emisji, kontroli działania systemów pomiarowych, sprawności odpylania elektrofiltrów, rozstrzyganiu sporów itp.

  Zapewniamy:

  - Określenie parametrów gazów spalinowych
  - Pomiary przedprojektowe, odbiorowe i sprawdzające systemów monitoringu emisji spalin
  - Pomiary kalibracyjne, okresowe i kontrolne urządzeń pomiaru gazów
  - Pomiary równoległe
  - Pomiary temperatury i przepływu
  - Pomiary grawimetryczne
  - Wyznaczanie sprawności urządzeń energetycznych oraz systemów redukujących emisję zanieczyszczeń powietrza
  - Doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz technik redukcji emisji
  - Pomiary w trudnych warunkach, pomiary na wysokości
  - Zlecenia nietypowe

  Serwis

  W ofercie naszej firmy znajduje się kompleksowy serwis urządzeń oraz systemów monitoringu gazów w zakresie:

  - diagnostyki
  - montażu
  - uruchomień
  - odbioru systemów
  - szkoleń
  - serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

  Zapewniamy krótki czas reakcji na zgłoszenie oraz oferujemy możliwość zawierania korzystnych dla klienta umów serwisowych.

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Salwatorska 35/2
30-117 Kraków