WIZYTÓWKA FIRMY

Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER S....

Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER S....

ul. Pszczyńska 13, 41-902 Bytom
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

Tagi: mapy do celów projektowych, mapy numeryczne, geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary realizacyjneZGU DE KA ER  O firmie

  Zespół Geodetów Uprawnionych "DE KA ER" powstał pod koniec 1990 roku i rozpoczął działalność od 01.01.1991 r. Firma wykonuje prace geodezyjne na terenie całego kraju. W chwili obecnej zatrudnia prawie dwadzieścia osób, cztery z nich legitymują się uprawnieniami zawodowymi nadanymi przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

  Firma wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny, w skład którego wchodzą m.in.:

  - elektroniczne dalmierze z rejestratorami,
  - stacje pomiarowe,
  - niwelatory elektroniczne i techniczne, w tym niwelatory precyzyjne.

  Posiadamy także nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, własną pracownię reprodukcyjną oraz własne środki transportu służbowego.

  Naszymi zleceniodawcami są:

  - urzędy miejskie i gmin,
  - instytucje branżowe,
  - zakłady przemysłowe,
  - biura projektów,
  - firmy wykonawcze - budowlane, instalacyjne, remontowe, montażowe,
  - inni prywatni inwestorzy.

  Zespół Geodetów Uprawnionych "DE KA ER" jest członkiem - założycielem Krajowej Geodezyjnej Izby Gospodarczej w Warszawie.


  Firma oferuje swoje usługi w następujących asortymentach:

  Mapy dla celów projektowych - przeprowadzenie wywiadów branżowych, pomiary sytuacyjno - wysokościowe i uzbrojenia podziemnego terenu, opracowanie mapy własnościowej, aktualizacja mapy zasadniczej, przygotowanie podkładu mapowego dla celów projektowych: metodą tradycyjną, tj. na materiale przeźroczystym wraz z kompletem kopii ozalidowych lub map w zapisie numerycznym

  Mapy numeryczne - opracowanie mapy w formie rastrowej, rastrowo - wektorowej lub wektorowej - w zależności od potrzeb zleceniodawcy; opracowania te wykonujemy zarówno w środowisku AutoCAD jak i Microstation, nie obce są nam również bazy danych (Geoinfo, ArcView)

  Geodezyjną obsługę inwestycji - przygotowanie dokumentacji terenowo - prawnej, opracowanie map dla celów projektowych, bieżąca obsługa geodezyjna, tj. wytyczenia obiektów, obsługa montażu, pomiary kontrolne - przed betonowaniem, inwentaryzacje fundamentów i konstrukcji, wyznaczanie osi montażowych oraz pomiary powykonawcze po zakończeniu inwestycji Rozgraniczenia i podziały nieruchomości - wznawianie granic działek, wykonywanie podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych - obrót nieruchomościami, regulacje stanu prawnego pasów drogowych, sporządzanie dokumentacji terenowo prawnej do uwłaszczeń przedsiębiorstw i instytucji

  Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu - pomiary uzbrojenia podziemnego dla branż, pomiary powykonawcze nowoułożonych sieci

  Pomiary sytuacyjno - wysokościowe - pomiary i opracowania związane z aktualizacją mapy, określaniem objętości hałd, wysypisk, składowisk materiałów sypkich, obserwacje szkód górniczych

  Pomiary realizacyjne (budownictwo przemysłowe i ogólne) - tyczenie osi i tras projektowanych obiektów, obsługa geodezyjna budowy budynków i budowli, dróg kołowych i żelaznych, obiektów wieżowych, obsługa przy montażu i remontach maszyn i urządzeń technicznych zakładów przemysłowych

  Inne specjalistyczne pomiary i opracowania geodezyjne.


  Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wszelkiego rodzaju inwestycji:

  - aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych
  - geodezyjna obsługa budowy - tyczenie w terenie założeń projektowych
  - pomiary powykonawcze nowowybudowanych obiektów
  - podziały nieruchomości w celu wykupów terenów dla inwestycji


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Pszczyńska 13
41-902 Bytom