WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółk...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółk...

Niepodległości 19 a, 73-150 Łobez
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa, usługi społeczne, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: odbiór odpadów komunalnych, wywóz gruzu, segregacja odpadów, oczyszczanie dróg, usługi pogrzebowe, koszenie zieleńcówPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.  O NAS

  Korzenie firmy sięgają roku 1968, kiedy powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzie. Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo ulegało przekształceniom, aż do roku 1996, kiedy w wyniku prywatyzacji części ZGKiM w Łobzie zawiązała się na kapitale prywatnym Spółka pracownicza o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łobzie. Właścicielami Spółki są osoby prywatne będące jednocześnie jej pracownikami jak i mieszkańcami Gminy Łobez. Mariaż rodzimej przedsiębiorczości ze znajomością Gminy, ludzi i ich potrzeb zaowocowały od początku zdecydowaną poprawą jakości świadczonych usług, ich terminowości oraz starannie wyważoną polityką cenową. W swojej postępowaniu zawsze staramy się identyfikować z potrzebami naszych klientów i spełniać ich oczekiwania. Celem firmy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie indywidualnych potrzeb ludności w drodze usług powszechnie dostępnych. Pomimo trudnych początków firma na przestrzeni minionych lat przeszła gruntowną modernizację i to zarówno sprzętową jak i lokalową. Pozwoliła ona na dostosowanie się do szybko zmieniającej się rzeczywistości prawno-organizacyjnej, jak i wysokich wymagań środowiskowych.

  Usługi naszej firmy

  - odbiór odpadów komunalnych stałych
  - wywóz gruzu i odpadów budowlanych
  - selektywna zbiórka odpadów komunalnych
  - segregacja „U Źródła”
  - odbiór surowców wtórnych
  - odbiór odpadów przemysłowych
  - likwidacja „dzikich wysypisk”
  - odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  - letnie i zimowe oczyszczanie dróg
  - usługi pogrzebowe
  - koszenie zieleńców miejskich


  Zapraszamy do współpracy!!!

Niepodległości 19 a
73-150 Łobez