WIZYTÓWKA FIRMY

PPU

PPU"Eko - Tech" sp. j. A. Mierzwa i W. K...

Sienkiewicza 116/5, 50-347 Wrocław
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, maszyny/urządzenia/mechanika, projektowanie/dokumentacja/architektura...

Opis firmy

Tagi: odzysk odpadów, przewóz odpadów, ochrona środowiska, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, projekty oczyszczalni, przeglądy separatorówPPU"Eko - Tech" sp. j. A. Mierzwa i W. Kurpaski  O firmie

  Spółka EKO-TECH została założona w 1991 roku przez Arnolda Mierzwę i Wojciecha Kurpaskiego. Od początku swego istnienia znajdujemy się w czołówce firm z branży ochrony środowiska w Polsce. Rozpoczynaliśmy od biura projektowego wykonującego różnorodne prace służące środowisku naturalnemu. Z czasem rozpoczęliśmy badania nad technologiami unieszkodliwiania i odzysku odpadów, które sukcesywnie wdrażamy. Jesteśmy członkiem-założycielem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

  Obecnie w skład firmy wchodzi kilka jednostek organizacyjnych zajmujących się różnymi dziedzinami dotyczącymi ochrony środowiska:

  - zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów,
  - ośrodki gospodarki odpadami,
  - zaplecze logistyczne do przewozu odpadów,
  - biuro projektowe,
  - biuro doradztwa z zakresu prawa ochrony środowiska.

  Inspiracją dla tak dynamicznego rozwoju spółki byli i są nadal nasi Partnerzy. Dla nich i dzięki ich wymaganiom dysponujemy dziś doświadczeniem w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów i prawa ochrony środowiska, kadrą zawodową nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje oraz profesjonalnymi procedurami pozwalającymi w skuteczny sposób wywiązywać się z powierzonych nam zadań. Zaufanie naszych Partnerów jest i będzie dla nas zawsze największym wyróżnieniem.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg ISO 9001:2000. Udoskonaliliśmy w ten sposób wachlarz świadczonych usług i tym samym zagwarantowaliśmy ich najwyższą jakość.


  OFERTA

  Odbiór i transport odpadów przemysłowych:

  - unieszkodliwianie i odzysk odpadów przemysłowych,
  - prowadzenie ewidencji odpadów przemysłowych zgodnie z obowiązującym prawem,
  - plan selektywnej zbiorki odpadów przemysłowych na terenie zakładu, obejmujący:
  * pomoc przy wydzielaniu i oznaczeniu miejsc tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych,
  * określenie sposobu zabezpieczania i przechowywania odpadów przemysłowych.


  Posiadamy zezwolenia na odbiór i transport odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odbieramy m.in.:

  - odpady poszlifierskie,
  - odpady pogalwaniczne,
  - odpady polakiernicze,
  - farby drukarskie,
  - szlamy,
  - odpady z separatorów,
  - zużyte źródła światła,
  - zużyte opony,
  - czyściwo i odzież ochronną,
  - akumulatory i złom ołowiowy,
  - zużyte baterie,
  - odpady z tworzyw sztucznych,
  - złom żelazny,
  - filtry powietrza,
  - filtry olejowe,
  - oleje przepracowane,
  - złom elektroniczny,
  - oraz wiele innych odpadów przemysłowych.

  Opracowanie dokumentacji i doprowadzenie do uzyskania przez klienta następujących decyzji:

  - pozwolenia zintegrowanego,
  - pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  - zezwolenia na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i/lub odzysk odpadów,
  - pozwolenia wodnoprawnego,
  - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  - zatwierdzenie programu gospodarki odpadami.


  Opracowanie:

  - zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska,
  - raportów oceny oddziaływania na środowisko,
  - analiz uciążliwości akustycznej,
  - map rozprzestrzeniania hałasu dla obiektów,
  - analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu dla źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,
  - map rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i ustalenie obszarów zagrożeń wokół źródeł emisji,
  - instrukcji zagospodarowania odpadów na składowiskach,
  - wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń i hałasu dla środowiska,
  - wykonywanie analiz składu chemicznego odpadów,
  - opiniowanie badan i opracowań przez biegłych,
  - pomoc prawna bieżąca i w sytuacjach kryzysowych dotycząca zagadnień z zakresu ochrony środowiska,
  - zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
  - pomoc w kształtowaniu proekologicznego wizerunku firmy.

  Posiadamy również odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do projektowania:

  - oczyszczalni ścieków przemysłowych,
  - instalacji dzwiękochłonnych,
  - linii technologicznych do utylizacji odpadów przemysłowych,
  - galwanizerni, trawiarni i malarni,
  - przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem.

  Serwisujemy urządzenia do odprowadzania ścieków.
  Dokonujemy przeglądów separatorów i neutralizatorów.
  Wykonujemy czyszczenia, udrożnienia oraz naprawy bieżące urządzeń do odprowadzania ścieków.
  Nasi pracownicy posiadają certyfikaty takich firm jak : Kessel, Zapf., Ekol Unikon itp.


  Zapraszamy do współpracy!!!

Sienkiewicza 116/5
50-347 Wrocław