WIZYTÓWKA FIRMY

Firma Wielobranżowa MATRAB - Marian Kaptur

Firma Wielobranżowa MATRAB - Marian Kaptur

ul. Zarabie 21 A, 32-410 Dobczyce
branża: budownictwo - drogi chodniki place, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

Tagi: roboty drogowe, utrzymanie dróg, wzmocnienia nawierzchni drogowych, regeneracja nawierzchni, remonty drógFirma Wielobranżowa MATRAB - Marian Kaptur    O firmie

    Firma istnieje od 1995 r. Najpierw zajmowała się transportem, a następnie robotami drogowymi w zakresie letniego oraz zimowego utrzymanie dróg. Wzmocnienia nawierchni drogowych siatkami stalowymi w osłonie Slurry Seal, regeneracja nawierchni dróg, remonty cząstkowe.

    Firma wykonuje usługi na terenie Małopolski jak również na terenie całego kraju. Przez wiele lat również zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg
    i chodników (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na drogach krajowych, wojewódzkich powiatowych i gminnych.

    Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Zarabie 21 A
32-410 Dobczyce