WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Wodno- Melioracyjny s. c. Stanisł...

Zakład Wodno- Melioracyjny s. c. Stanisł...

ul. Narcyzowa 41, 42-200 Częstochowa
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty sportowe, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Tagi: prace wodno-kanalizacyjne, wykopy, budowa dróg, melioracje, wodociągi, zbiorniki retencyjneZakład Wodno- Melioracyjny s. c. Stanisław Cieślik , Łukasz Cieślik  Oferujemy profesjonalne usługi z zakrsu:

  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - stadiony, boiska
  - urządzenia techniczne wod-kan, prace
  - kanalizacje sanitarne
  - monitoring kanalizacji
  - studnie głębinowe - modernizacje, wykonanie
  - udrażnianie, czyszczenie kanalizacji
  - wodociągi
  - wykopy, odwodnienia
  - poldery
  - prace czerpalne
  - progi wodne, zapory
  - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
  - usuwanie szkód powodziowych
  - wały, nasypy zabezpieczające
  - zbiorniki retencyjne
  - budowa, rozbudowa wysypisk


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Narcyzowa 41
42-200 Częstochowa