WIZYTÓWKA FIRMY

Envirotech – sp. z o.o.

Envirotech – sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

Tagi: kotłownia, ciepłownia, kogeneracja, skojarzone wytwarzanie, biomasa, biogazownie, oczyszczalnia scieków, stacja uzdatniania wody, kolektor, wodociąg, kanalizacja, pompownia, pompy, hydrofornia, kolektory słoneczne, solarne, suszarnie, odnawialne źródła, węzeł cieplny, termomodernizacja, instalacje wewnętrzne, instalacje centralnego ogrzewania, odzysk ciepła, ekonomizerEnvirotech – sp. z o.o.  Opis działania firmy Evirotech

  Firma Envirotech posiada własną pracownię projektową.

  Sporządzane są w niej dokumentacje projektowe: kotłowni wodnych i parowych; węzłów cieplnych; instalacji c.o., c.w.u., wod.-kan. i gazowych; układów solarnych; sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych; systemów pomiarowych i rozliczeniowych dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów, kanalizacji; pompowni i układów podnoszenia ciśnienia; stacji uzdatniania wody; oczyszczalni ścieków.Dokumentacje opracowywane są w pełnym zakresie –
  od projektu technologicznego przez konstrukcyjny, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do operatów powietrza atmosferycznego włącznie.

  Envirotech oferuje kompleksowe usługi wykonawcze. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji: ciepłowni i kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lub biopaliwami, komunalnych i przemysłowych stacji uzdatniania wody, węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u., wod.-kan.), instalacji solarnych, pompowni i przepompowni oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Z powodzeniem realizuje również prace z zakresu instalacji elektrycznych i akpia oraz modernizacji specjalistycznych obiektów zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków.

  Firma świadczy usługi serwisowe w ramach udzielonej gwarancji oraz po jej wygaśnięciu (serwisem pogwarancyjnym objętych jest większość sprzedawanych przez firmę urządzeń).


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań