WIZYTÓWKA FIRMY

EUROFINS OBIKŚ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO...

EUROFINS OBIKŚ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO...

ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka, laboratoria - osprzęt usługi, środowisko naturalne ekologia...

Opis firmy

Tagi: monitoring wód, monitoring ścieków, monitoring odpadów, monitoring składowisk odpadów, monitoring osadów, monitoring gleb, usługi analityczneOśrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.  O firmie

  1958 rok, to początek działalności obecnego OŚRODKA BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Przy istniejącym wówczas Oddziale Inspekcji Ochrony Wód Wydziału Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach powstało laboratorium. Celem jego działania było określanie jakości powierzchniowych wód płynących w województwie oraz wspomaganie inspekcji w zakresie prac laboratoryjnych.

  W 1959 roku uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołano do życia zakład budżetowy Laboratorium Badań Wód i Ścieków. Po reformie administracyjnej kraju w 1974 roku Laboratorium zostało przekształcone w Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, zakład budżetowy Urzędu Wojewódzkiego.

  W 1989 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach został przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim był Wojewoda Śląski. W zakresie realizacji zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej Ośrodek stał się jednostką specjalistyczną Wojewody Śląskiego.

  Z dniem 1 października 2007 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Spółka powstała na mocy Aktu Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego z dnia 22.06.2007 r.


  OFERTA

  - Pobieranie i transport próbek
  - Usługi analityczne
  - Monitoring wód
  - Monitoring ścieków
  - Monitoring odpadów
  - Monitoring składowisk odpadów
  - Monitoring osadów
  - Monitoring gleb


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Owocowa 8
40-158 Katowice