WIZYTÓWKA FIRMY

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia, wojskowość/militaria/policja, statki powietrzne i wyposażenie

Opis firmy

Tagi: integracja systemów lotniczych, systemy logistyczne, uzbrojenie lotnicze, systemy szkolenia, zamienniki paliw, wykorzystanie biokomponentów, budownictwo drogowe, poligrafiaInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych  O firmie

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

  Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny dorobek, znaczący w kraju i zagranicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalno-konstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

  INSTYTUT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W ZAKRESIE:

  - Projektowania i integracji systemów lotniczych
  - Integracja systemów C4ISR
  - Systemów logistycznych
  - Niezawodności i bezpieczeństwa
  - Bezzałogowych statków powietrznych
  - Systemów szkolenia, w tym e-learningu
  - Uzbrojenia lotniczego
  - Infrastruktury lotniskowej i drogowej
  - Zamienników paliw, cieczy roboczych i smarów
  - Wykorzystania biokomponentów w lotniczych produktach MPS

  POSIADA

  - natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) 0481H
  - koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr B-404/2003
  - Wewnętrzny System Kontroli Nr W-45/4/2011 w zakresie naukowo-badawczego wspomagania eksploatacji lotniczej techniki wojskowej
  - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia nr 3/I-38/T/W III/2009
  - certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania NATO AQAP-2110 i PN- ISO 9001
  - posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn
  - certyfikowane przez PCA akredytowane laboratoria badawcze

  SZKOLENIA

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prowadzi szkolenie ekspertów i członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych pt."Organizacja i metody badań zdarzeń lotniczych w lotnictwie państwowym RP".

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o posiadany certyfikat nr 50/A/2006 uzyskany zgodnie z wymaganiami AQAP 2110:2003 w zakresie: naukowo - badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej oraz szkolenia z zakresu techniki lotniczej.

  Program szkolenia zawiera 80 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, realizowanych w ciągu 10 dni roboczych (2 tygodnie) w siedzibie ITWL. ITWL nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania uczestników kursu.

  Termin szkolenia: wrzesień - październik ustalany jest corocznie po zgłoszeniu przynajmniej 12 uczestników.

  Kandydatów na szkolenie należy zgłaszać do 31.07. br. do Kierownika Biura ds. Jakości ITWL. Do 10. września do wszystkich zainteresowanych kursem instytucji zostaną przesłane umowy wraz z powiadomieniem o konkretnym terminie rozpoczęcia kursu.

  USŁUGI

  - Wzorcowanie przyrządów do pomiarów ciśnienia
  - Próby w locie statków powietrznych
  - Budownictwo drogowe i lotniskowe oraz badanie materiałów budowlanych
  - Jednostka Certyfikująca Wyroby
  - Usługi poligraficzne
  - Działalność normalizacyjna


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa