WIZYTÓWKA FIRMY

WORKS 11 Sp. z o.o.

WORKS 11 Sp. z o.o.

ul.Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
branża: wojskowość/militaria/policja

Opis firmy

Tagi: uzbrojenie, pojazdy pancerne, materiały wybuchowe, prodykty dla lotnictwa, balistykaWORKS 11 Michał Lubiński  O firmie

  Firma WORKS 11 została założona w 2005 r. w Katowicach, jako podmiot specjalizujący się w prowadzeniu obrotu wyrobami o przeznaczeniu specjalnym. Wraz z rozwojem firma nawiązała szerokie kontakty z przedsiębiorstwami i organizacjami w Polsce, Europie, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

  Obecnie WORKS 11 może zaoferować sprzęt oraz technologię wojskową dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, Policji oraz agencji związanych z bezpieczeństwem publicznym.

  Dostarczamy między innymi:

  - Uzbrojenie, amunicja i pojazdy pancerne,
  - Sprzęt i materiały wybuchowe,
  - Produkty dla jednostek specjalnych,
  - Produkty ochrony wybrzeża i infrastruktury morskiej,
  - Produkty dla lotnictwa,
  - Sprzęt dla pirotechników-minerów,
  - Indywidualne osłony balistyczne.

  Poza dostawami dla odbiorców rządowych związanych z obronnością państwa, WORKS 11 współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą. Dostarczamy technologię kontrolno-pomiarową do badań balistycznych oraz prac badawczo-rozwojowych.

  Firma bierze czynny udział w pracach badawczych, których efekty są doceniane przez akredytowane instytuty techniki wojskowej. Zapewniamy transfer technologii poprzez udział w międzynarodowych projektach inżynieryjno-remontowych, których celem jest dostarczenie odbiorcy końcowemu produktów o najwyższej jakości. Firma stale poszerza zakres swojej działalności i jest otwarta na zmiany zachodzące na rynku zbrojeniowym.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul.Porcelanowa 51
40-246 Katowice