WIZYTÓWKA FIRMY

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i M...

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i M...

ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: dostawy wody, odbiór ścieków, analizy fizykochemiczne wod, odbiór odpadów, zarządzanie nieruchomościami, roboty drogowe, utrzymanie zieleniMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  O firmie

  Zakład posiada ponad 40-letnią tradycję, bowiem powstał 1 stycznia 1967 roku i funkcjonował w tym czasie w różnych formach organizacyjnych jako przedsiębiorstwo państwowe i zakład budżetowy, a ostatnio od 1 stycznia 2002 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W kolejnych formach prawnych prawa i obowiązki przechodziły na następcę prawnego. Obecnie zakład działa pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.


  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  - dostawy wody i odbioru ścieków
  - wykonywania analiz fizykochemicznych wody i ścieków w certyfikowanym laboratorium
  - odbioru odpadów i nieczystości płynnych
  - zarządzania nieruchomościami
  - robót drogowych i utrzymania zieleni miejskiej
  - kompleksowej obsługi pogrzebów

  Od 2010 roku na wszystkie świadczone usługi Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Kacza 9
06-300 Przasnysz