WIZYTÓWKA FIRMY

MPO Sp.z o.o.

MPO Sp.z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
branża: administrowanie obiektami/lokalami, nieruchomości, sprzątanie pielęgnacja - obiektowa...

Opis firmy

Tagi: wywóz nieczystości, odśnieżanie, kontrola pojazdów, stacja paliw, wymiana opon
MPO Sp.z o.o.MPO Spółka z o.o. w Białymstoku jest największą firmą w województwie podlaskim zajmującą się gospodarką odpadami. Mamy Państwu do zaoferowania 60 - letnie doświadczenie i praktykę w prowadzeniu działalności w dziedzinie ochrony środowiska oraz pracy nad utrzymaniem czystości. Nasze usługi wywozu odpadów i ich unieszkodliwiania, utylizacji oraz zagospodarowania połączone są dziś z selektywną zbiórką odpadów, odbiorem odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu (posiadamy uprawnienia na zdjęcie, transport i utylizację tego materiału ), wywozem nieczystości płynnych, letnim i zimowym utrzymaniem ulic oraz placów.

Firma obsługuje 109 gmin na terenie województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego oraz mazowieckiego. W celu rozwinięcia i usprawnienia współpracy z kontrahentami spoza aglomeracji Białegostoku utworzyliśmy sześć oddziałów z siedzibami w Ostrołęce, Augustowie, Grajewie, Sokółce, Siemiatyczach oraz Wyszkach.

Wszystkie nasze działania związane są z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Umożliwiamy naszym klientom postępowanie z odpadami w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz wspieramy inicjatywy rozwijające postawy proekologiczne. Pragniemy nadmienić, iż posiadamy doświadczenie w administrowaniu wysypiskami.

Naszą nową inicjatywą jest otwarcie punktu przyjęcia odpadów problemowych, które ze względu na wielkość lub szkodliwość dla środowiska nie mogą trafić do zwykłych pojemników na śmieci, w tym wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, zużyty olej silnikowy, przeterminowane leki, baterie, akumulatory itp.

W przyszłości planujemy powołanie mobilnych punktów zbiórki odpadów problemowych.

W stałej ofercie MPO Białystok:- wywóz nieczystości stałych
- wywóz nieczystości płynnych
- odbiór odpadów niebezpiecznych
- selektywna zbiórka odpadków
- wywóz gruzu
- odśnieżanie
- obsługa festynów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Badania wszystkich rodzajów pojazdów:

- motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych
- zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
- przewożących materiały niebezpieczne
- pojazdów zabytkowych

Stacja Paliw

Oferujemy:

- paliwa wysokiej jakości
- konkurencyjne ceny
- oleje samochodowe

Wymiana opon

- samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe
- sprzęt budowlany i specjalistyczny
- technologie uszczelniające

Zapraszamy do współpracy!
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok