WIZYTÓWKA FIRMY

Biuro Projektowania i Realizacji Inwesty...

Biuro Projektowania i Realizacji Inwesty...

ul.Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

Tagi: biuro projektowania, projekty obiektów gospodarki wodnej, opracowania studialne, ochrona środowiska, projekty oczyszczalni
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Środowisko"

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Środowisko" jest samodzielnym biurem inżynierskim specjalizującym się w projektowaniu obiektów gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej oraz w wykonywaniu wszelkich opracowań studialnych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska.

Biuro zostało założone w 1990 roku przez mgr inż. Teresę Szendoł, która jest właścicielem i głównym projektantem biura. Działamy w oparciu o doświadczenie inżynierów z wieloletnią praktyką oraz młoda kadrę inżynierską. Wszelkie opracowania wykonywane i edytowane są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym zgodnie ze światowymi standardami.

Projektujemy:

- systemy ujęcia, uzdatniania i retencjonowania wody
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych i deszczowych
- obiegi zamknięte dla wód przemysłowych
- składowiska odpadów - systemy budowy i rekultywacji
- instalacje obróbki odpadów
- instalacje odczynników chemicznych

Wykonujemy:

- szeroki zakres usług związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
- raporty oddziaływania na środowisko
- wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii tj. zintegrowane, gazów i pyłów, ścieków, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych
- wnioski o wydanie pozwoleń na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
- inwentaryzacje i ekspertyzy dla sieci wodnych i kanalizacyjnych
- doradztwo i konsulting
- prowadzenie rozruchów technologicznych oraz instrukcje obsługi, szkolenie personelu oczyszczaplni i stacji uzdatniania wody
- opracowania dla uzyskania środków z funduszy PHARE, ISPA, SAPARD w języku polskim i angielskim

Przemysł

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Środowisko oferuje pełną obsługę Firm w zakresie opracowań projektowych i studialnych związanych z ochroną środowiska.

W chwili obecnej stale współpracujemy z wieloma firmami prowadząc szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska.

Naszymi stałymi partnerami są miedzy innymi: FIAT AUTO POLAND, VALEO ECS, VALEO ES, FENICE POLAND, INGEST SEGIM POLSKA, SEWS CABIND, AQUA S.A., GAMMASTAMP, FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH i wiele innych firm naszego regionu.

Stale uzupełniamy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dotyczących zagadnień ochrony środowiska i zmian w obowiązującym prawie.

Gospodarka komunalna

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Środowisko oferuje pełną obsługę Miast i Gmin w zakresie opracowań projektowych i studialnych związanych z ochroną środowiska.

W chwili obecnej stale współpracujemy z wieloma gminami prowadząc szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska w ramach procedury przetargów o zamówienia publiczne.

Aktualnie stale współpracujemy z następującymi urzędami: Gmina Buczkowice, Gmina Pawłowice, Gmina i Miasto Oświęcim, Gmina Dębowiec, Miast Bieruń, Gmina Limanowa.

Stale uzupełniamy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dotyczących zagadnień ochrony środowiska i zmian w obowiązującym prawie.

Zapraszamy do współpracy!
ul.Sportowców 11
43-300 Bielsko Biała