WIZYTÓWKA FIRMY

Energika  Zbigniew Szamałek Spółka Koman...

Energika Zbigniew Szamałek Spółka Koman...

Zasutowo, ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, konstrukcje obiekty inżynierskie

Opis firmy

Tagi: energetyka cieplna, kotły wodne, kotły parowe, instalacje odpylania spalin, konstrukcje stalowe
Energika M. Z. Szamałek Sp. Jawna

Energika prowadzi działalność od 1985r. Od 2003r. jako spółka jawna działa prężnie na rynku energetyki cieplnej w całym kraju. Podążając za tendencjami światowymi zmierzamy w kierunku działania na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

Firma jak i jej pracownicy posiada certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego niezbędne do wykonywania usług w zakresie remontów, modernizacji kotłów wodnych i parowych jak i wytwarzania elementów kotłowych. Pracownicy są zespołem o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach w swoich zawodach. Umożliwia to podejmowanie trudnych technicznie zadań gwarantując wysoką jakość usług.

Nasza oferta stale się poszerza - wynika to z faktu, iż reagujemy na potrzeby energetyki jak i środowiska poszukując ciągle nowych możliwości. W zakresie realizacji inwestycji współpracujemy z wiodącymi firmami polskimi jak i zagranicznymi.

W marcu 2011 roku wdrożyliśmy system jakości PN-EN ISO 9001:2009. Dzięki temu możemy zapewnić:

- krótkie terminy realizacji usług oraz ich bardzo dobrą jakość,
- kompletację i dostawy urządzeń oraz materiałów do realizacji usług,
- serwis gwarancyjny.

Największym atutem naszej firmy jest jakość, terminowość, profesjonalizm i zadowolenie użytkownika czego dowodem są zamieszczone na stronie referencje.

Oferta

Podstawowy profil działalności to:

- kotły parowe i wodne w wersji tradycyjnej oraz technologii ścian szczelnych od 1,25MW do 50,0MW,
- kotły parowe i wodne płomieniówkowo - płomieniówkowe od 1,25MW,
- kotły na biomasę,
- układy kogeneracyjne - turbozespoły parowe, turbozespoły gazowe, silniki,
- wytwarzanie elementów ciśnieniowych,
- rurociągi olejowe, parowe i wodne wysokoparametrowe,
- technologia kotłowni - stacje przygotowania wody, układy pompowe, rurociągi,
- instalacje odpylania spalin,
- przenośniki,
- konstrukcje stalowe,
- kominy stalowe,
- izolacje termiczne,
- automatyka i wizualizacja kotłowni,
- hale kotłowe i magazynowe,
- kompletacja dostaw,
- budownictwo ogólne,
- dokumentacje projektowe,

Energika oferuje kompleksowe realizacje inwestycji, tj. od założeń techniczno-ekonomicznych przez pełen projekt techniczny, dostawę i montaż urządzeń aż do szkolenia załogi i rozruchu instalacji włącznie. Dbamy przy tym o ekonomiczność naszych rozwiązań, zapewniając przykładowo nowoczesne układy kogeneracyjne, umożliwiające jednoczesne pozyskiwanie różnych rodzajów energii (np. elektrycznej i cieplnej).

Zapraszamy do współpracy!
Zasutowo
ul. Kwiatowa 11
62-330 Nekla