WIZYTÓWKA FIRMY

Pro-Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J.

Pro-Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J.

ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok
branża: budownictwo - obsługa, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Tagi: rewitalizacja przyrodnicza, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, pielęgnacja zieleni, usuwanie szkód
Pro-Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J.

Firma Pro-Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J. świadczy usługi tj.:

- rewitalizacja przyrodnicza
- wywóz śmieci, asenizacja
- ekspertyzy, opracowania ekologiczne
- monitoring środowiska
- utylizacja odpadów
- obsługa parkingów
- pielęgnacja zieleni miejskiej i przydrożnej
- pojemniki, kontenery na śmieci
- sprzątanie terenu: ulic, dróg, przystanków
- spedycja, przewozy towarów, transport materiałów niebezpiecznych
- monitoring, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji
- wykopy, odwodnienia
- badania geologiczne, systemy informacji przestrzennej
- usługi nadzoru leśnego
- udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
- usuwanie szkód powodziowych
- archiwizacja dokumentów
- niwelacje terenu, roboty ziemne
- usługi składowania materiałów przemysłowych
- usługi kruszenia, załadunku, rozładunku
- budowa, rozbudowa wysypisk
- obsługa oczyszczalni
- utylizacja odpadów komunalnych

Zapraszamy do współpracy!
ul. Elewatorska 11/1
15-620 Białystok