WIZYTÓWKA FIRMY

P.U.H.

P.U.H. "El Professional" Mariusz Maszota

ul. Zielona 2, 84-242 Kębłowo
branża: automatyka elektronika, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, elektryka energetyka osprzęt...

Opis firmy

Tagi: instalacje elektryczne, stacje transformatorowe, przewierty, przeciski pod drogami, prace ogólnobudowlane
P.U.H. "El Professional" Mariusz Maszota

Podstawowa działalność firmy EL Professional to prace elektryczne i elektroinstalacyjne, budownictwo elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przemysłowe. Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne, sieci napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia, oświetlenie zewnętrzne, stacje transformatorowe 15/0,4 kV (również wynajem), rozdzielnie elektroenergetyczne, linie światłowodowe napowietrzne i kablowe oraz inne obiekty energetyczne. Ofertę uzupełniają prace ogólnobudowlane, brukarskie oraz cięcie betonu techniką diamentową, przewierty w stropach i ścianach, przeciski podziemne metodą bezwykopową.

Krótka charakterystyka

Firma PHU EL Professional Mariusz Maszota działa na rynku od 1997 roku. W początkowym okresie głównym przedmiotem działalności były prace instalacyjne i elektryczne. Z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność o prace ogólnobudowlane, brukarskie oraz cięcie betonu techniką diamentową wraz z przewiertami w stopach i ścianach. Naszym najmłodszym dziełem jest elektroenergetyka, z którą osiągnęliśmy już szereg sukcesów.

Pracę w naszej firmie znalazło około 40 osób. Są to w większości osoby młode, gdyż stawiamy na rozwój i kreatywność naszych pracowników. Inwestujemy nie tylko w naszych ludzi poprzez liczne szkolenia, lecz także poprzez zakup sprzętu, który pozwala nam nie tylko podnosić wydajność i jakość naszej pracy, a także podnosi poziom bezpieczeństwa, który nie jest nam obojętny. Wychodząc naprzeciw technologii i zapotrzebowaniu na rynku usług elektrycznych i energetycznych ciągle rozszerzamy zakres naszych usług korzystając z najnowszych dostępnych technologii.

Stosujemy materiały najwyższej jakości, które posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Na życzenie klienta oferujemy dostęp do szerokiej gamy materiałów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Nasza oferta:

Firma el professional oferuje realizację całego procesu inwestycyjnego zaczynając od projektowania poprzez kompletację materiałów i urządzeń, prace elektromontażowe, przeprowadzenie pomiarów i testów aż po rozruch.

Instalacje elektryczne

Prowadzimy prace w zakresie budowy, montażu i modernizacji sieci elektrycznej, elektroenergetycznej wraz z pełną infrastrukturą:

- instalacje oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego)
- instalacje oświetlenia bezpieczeństwa
- instalacje alarmowe, telewizja przemysłowa
- instalacje odgromowe, przeciwpożarowe hal i budynków
- automatyka przemysłowa

Energetyka

- wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych wysokiego, oraz niskiego napięcia
- budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych
- oświetlenie zewnętrzne dróg, hal i placów
- awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia

Wynajem kontenerowych stacji transformatorowych

- dostawa i instalacja we wskazanym miejscu
- kompleksowa obsługa

Projektowanie i pomiary

Opracowujemy kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, uzgadniamy w urzędach techniczne warunki przyłączenia do sieci. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymogami prawa energetycznego i norm, nowoczesne przyrządy użyte do badań gwarantują niezawodność i prawidłową ocenę dla zachowania bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi. Posiadamy wymagane uprawnienia budowlane oraz SEP.

Zapraszamy do współpracy!
ul. Zielona 2
84-242 Kębłowo