WIZYTÓWKA FIRMY

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacy...

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacy...

ul. Aleksandra Ostrowskiego 3, 53-238 Wrocław
branża: medycyna usługi

Opis firmy

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o
Tagi: medycyna, rehabilitacja, laboratorium, psychiatra, przychodnia

Przychodnia Pulsantis Sp. z o.o. jest obecna na rynku usług medycznych od 34 lat. Na początku jako przychodnia zakładowa utworzona dla dużych zakładów przemysłowych takich jak Elwro, FAT, Fadroma, Hutmen i kilku innych, w ramach Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Wrocławia - Fabrycznej. Po szeregu systemowych przemianach, wstępnie Przychodnia prowadziła działalność jako wydzielona jednostka w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistyczno - Rehabilitacyjnej Pulsantis. Ostateczne przekształcenie nastąpiło w 2000 roku. Powstała wtedy spółka pracownicza, która funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA PULSANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Obecnie Przychodnia Pulsantis Sp. z o. o. bardzo rozwinęła zakres działalności. Niezmiennie jednak troszczy się o zdrowie mieszkańców Wrocławia zapewniając usługi medyczne i rehabilitacyjne przede wszystkim w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Działalność komercyjna prowadzona jest dodatkowo jako uzupełnienie dostępności do deficytowych usług medycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Przychodnia oferuje świadczenia medyczne w ramach:

 • podstawowej opieki zdrowotnej tzw. lekarzy I kontaktu;

 • 16 poradni specjalistycznych: alergologicznej, angiologicznej, diabetologicznej, dermatologicznej, ginekologicznej, chirurgicznej, laryngologicznej, neurologicznej, neurologii dziecięcej, ortopedycznej, okulistycznej, reumatologicznej, rehabilitacyjnej, rehabilitacji dziecięcej, urologicznej, logopedycznej;

 • Poradni Zdrowia Psychicznego;


 • Na szczególną uwagę zasługuje działalność rehabilitacyjna. Pacjenci mają możliwość korzystania z:

  • rehabilitacji medycznej w pełnym zakresie: laser, magnetronic, krioterapia i inne zabiegi fizykalne, ćwiczenia indywidualne wg najnowszych metod, ćwiczenia grupowe, basen rehabilitacyjny;

  • wczesnej rehabilitacji dziecięcej metodami: Vojty, Bobath, kranialno - sakralnej, PNF w skoliozach i innych. Dogoterapii, terapii SI, neurologopedii, psychomotoryki, Biofeetbacku;
   Ponadto Przychodnia "Pulsantis"" Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:


  -medycyny pracy; badań okresowych i kontrolnych, badań kierowców, badań psychotechnicznych, kompleksowej opieki dla zakładów pracy chronionej;
  -szerokiej diagnostyki: USG, USG Doppler, badań laboratoryjnych i RTG, spirometrii, audiometrii, komputerowego badania wzroku;
  -programów profilaktycznych: profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki chorób odtytoniowych i układu krążenia, prowadzi szczepienia ochronne w tym sezonowe p/grypie.

  ul. Aleksandra Ostrowskiego 3
  53-238 Wrocław