WIZYTÓWKA FIRMY

Marcin Gromadzki Public Transport Consul...

Marcin Gromadzki Public Transport Consul...

al. Jana Pawła II 11/11, 84-240 Reda
branża: reklama prasa media, długoterminowe analizy

Opis firmy

Firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania oferta przewozową publicznego transportu zbiorowego

Oferujemy usługi i rozwiązania w zakresie:

badań marketingowych pasażerów publicznego transportu zbiorowego, m.in. wielkości i struktury popytu, preferencji komunikacyjnych oraz więźby
badań marketingowych preferencji i zachowań mieszkańców
obliczeń przychodowości i rentowności poszczególnych kursów, linii lub sieci komunikacyjnych - również w przekroju poszczególnych obsługiwanych jednostek administracyjnych (miast i gmin ościennych)
formułowania opartych na wynikach badań marketingowych koncepcji optymalizacji eksploatacyjnych i ekonomicznych sieci transportu publicznego - zarówno miejskiego, jak i regionalnego
poprawy rentowności działalności przewozowej
restrukturyzacji taryf
opracowywania gotowych do wdrożenia propasażerskich rozkładów jazdy, zsynchronizowanych w skali całej sieci komunikacyjnej
przygotowania wszelkich ekspertyz
opracowania planów transportowych - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Zapraszamy do współpracy!!!
al. Jana Pawła II 11/11
84-240 Reda