WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO R...

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO R...

ul. Lotników 10a, 65-001 Zielona Góra
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmyPrzedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski jest firmą budowlano-instalacyjną działającą od 1995 roku. Przedmiotem działalności firmy jest kompleksowe wykonawstwo robót inwestycyjnych i remontowych w zakresie zewnętrznych sieci wod-kan, gazowych i c.o., wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., kotłowni i węzłów cieplnych oraz towarzyszących robotach budowlanych, drogowych i elektrycznych.

Nasze mocne strony:

- znaczna pozycja na rynku
- dostęp do wystarczających zasobów finansowych, materiałowych i rzeczowych, co zapewnia wykonywanie robót w prowadzonej działalności
- firma posiada dużą zdolność konkurowania i postrzegana jest jako uznany lider rynkowy
- firma posiada duże zaplecze sprzętowe
- firma wykonuje przewiarty sterowane

Obszar działania fimy to teren całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Lotników 10a
65-001 Zielona Góra