WIZYTÓWKA FIRMY

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instyt...

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instyt...

ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka, laboratoria - osprzęt usługi, nadzór doradztwo obsługa przedsięb....

Opis firmy

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut badawczy jest jednostką pracującą na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego.

Czerpiąc z tradycji i osiągnięć jednostek z których powstał, Instytut legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w górnictwie naftowym, gazownictwie, a także w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Kierunki merytorycznej działalności Instytutu wpisują się w krajową i europejską politykę zrównoważonego rozwoju energetyki obejmując m. in.:

  • oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii,
  • poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów,
  • magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych,
  • procesy przetwarzania ropy naftowej,
  • doskonalenie i monitorowanie jakości produktów naftowych,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • ochronę środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Do najważniejszych celów strategicznych Instytutu należą:

  • wspomaganie decyzji Ministerstwa Gospodarki oraz innych organów władzy Państwa poprzez gromadzenie i dostarczanie adekwatnej do potrzeb wiedzy technicznej, opracowywanie ekspertyz, udział w tworzeniu strategii rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, udział w konsultacjach dotyczących wprowadzanych regulacji prawnych,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w praktyce przemysłowej, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę na krajowym rynku gazu i paliw ciekłych oraz wdrażania przez nie mechanizmów realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
  • doskonalenie systemu zarządzania swoimi zasobami, optymalizacja struktury, stanu kadrowego, infrastruktury badawczej, zakresu merytorycznego i relacji partnerskich z krajową i europejską przestrzenią badawczą.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków