WIZYTÓWKA FIRMY

Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek D...

Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek D...

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia, usługi społeczne

Opis firmy

RODN "WOM" w Katowicach to największa w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich.

Zapraszamy na:

 • kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 • warsztaty dla nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół,
 • konferencje, seminaria,
 • konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli,
 • spotkania Klubów Nauczyciela,

OFERUJEMY około 200 form doskonalenia, w tym m.in. z zakresu:

 • organizacji i zarządzania oświatą,
 • mierzenia jakości pracy szkoły/placówki,
 • pomiaru dydaktycznego,
 • programów autorskich,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • awansu zawodowego nauczyciela,
 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • pedagogiki przedszkolnej, kształcenia zintegrowanego,
 • edukacji zawodowej i przedsiębiorczości,
 • oligofrenopedagogiki,
 • surdopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • wychowania,
 • edukacji europejskiej, regionalnej,
 • informatyki, Internetu, multimediów,
 • bibliotekoznawstwa,
 • kursy pedagogiczne,
 • kursy dla kandydatów na kierowników oraz wychowawców kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, kursy dla kierowników wycieczek szkolnych.

Gwarantujemy maksymalne zadowolenie z naszych usług. Oferujemy doskonałe warunki dydaktyczne, dodatkowo smaczne posiłki i strzeżony parking

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z nami.
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice