WIZYTÓWKA FIRMY

ZIMAR Ryszard Ziegert

ZIMAR Ryszard Ziegert

ul. KONARSKIEGO 4, 77-100 BYTÓW
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - obiekty sportowe...

Opis firmy

Firma Zimar wykonuje usługi w zakresie robót ziemnych oraz drogowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam na zdobycie wiedzy i doświadczenia. Nowoczesne zaplecze maszynowe, doświadczeni operatorzy oraz termionowa realizacja powierzonych nam zadań są podstawą i gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług.

Firma Zimar jest firmą działającą na rynku krajowym już od 1992 roku, świadczącą usługi w zakresie transportu krajowego, spedycji oraz wszelkich robót ziemnych. Nasza główna baza zlokalizowana jest w Słupsku.

W ofercie firmy znajdą Państwo usługi takie jak:

 • transport krajowy i spedycja
 • transport materiałów sypkich,
 • transport płodów rolnych,
 • transport wapna, popiołu, nawozu, biotopu oraz wielu innych ładunków.

  Firma Zimar wykonuje usługi w zakresie robót ziemnych oraz drogowych:

 • wykopy oraz wymiany gruntu
 • budowa nasypów
 • profilowanie oraz korytowanie podłoża
 • makroniwelacje terenu
 • rekultywacja terenu
 • budowa składowisk odpadów
 • budowa boisk sportowych

  Działalnością firmy jest kompleksowe urządzanie terenów zieleni:

  - Budowa i urządzanie terenów zieleni w tym:

 • zieleni komunalnej
 • zieleni osiedlowej
 • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
 • zieleni przy drogach krajowych i autostradach

  - Rewaloryzacja parków w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.

  - Konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym:

 • zieleni zabytkowych
 • założeń ogrodowych
 • zieleni parkowej
 • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
 • zieleni cmentarnej
 • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym

  - Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew.

  - Wykonywanie nasadzeń trwałych i sezonowych w tym:

 • zakładanie rabat bylinowych
 • ogrodów skalnych
 • zakładanie parterów kwiatowych
 • kwietników dywanowych
 • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
 • kwietników nieregularnych

  - Urządzanie małej architektury ogrodowej np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.

  - Specjalistyczna opieka roślin.

  - Wykonywanie dróg pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni nie ulepszonej i ulepszonej(płyty chodnikowe, kostka betonowa wibroprasowana, obrzeża betonowe, krawężniki).

  - Prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne.


  Serdecznie zapraszamy do współpracy!
  ul. KONARSKIEGO 4
  77-100 BYTÓW