WIZYTÓWKA FIRMY

INNEKO Sp. z o.o.

INNEKO Sp. z o.o.

ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
branża: laboratoria - osprzęt usługi

Opis firmy

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. to firma z długoletnią tradycją, która swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku. Chcąc sprostać wymaganiom ochrony środowiska nieprzerwanie inwestuje w nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów.

Głównym obszarem działalności INNEKO Sp. z o.o. jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Naszym podstawowym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko.

Misją Spółki jest przybliżanie społeczeństwu problematyki ekologii i ochrony środowiska.

W ramach swojej działalności w 2004 roku INNEKO Sp. z o.o. uruchomiło laboratorium badawcze, którego priorytetem jest wykonywanie profesjonalnych usług laboratoryjnych.

OFERTA BADAŃ

 • monitoring składowisk odpadów obejmuje::

  - pobieranie próbek wód podziemnych, powierzchniowych oraz odcieków składowiskowych,
  - pomiar poziomu lustra wód podziemnych w punktach obserwacyjnych,
  - pomiar objętości wód odciekowych,
  - badania fizykochemiczn
  - badanie osiadania masy składowiska metodami geodezyjnymi
  - badanie struktury oraz składu frakcyjnego i materiałowego odpadów komunalnych
  - badanie emisji i składu gazu składowiskowego
  - kwartalne i roczne raporty w formie sprawozdania zawierające uzyskane wyniki badań, przedstawione w formie tabelarycznej i graficznej.

 • badania odpadów:

  - testy zgodności odpadów
  - badania składu morfologicznego i frakcyjnego odpadów
  - badanie kompostu z odpadów (dotyczy MBP)
  - badania odpadów pod kątem energetycznego wykorzystania jako paliwa alternatywne (RDF)

 • badania wód i ścieków:

  - badania wód powierzchniowych i podziemnych
  - badania ścieków

 • badania gleby i osadów ściekowych:

  - badania gleby
  - badania osadów ściekowych

 • środowisko pracy w zakresie:

  - stężenia pyłu całkowitego
  - stężenia pyłu respirabilnego
  - hałasu na stanowisku pracy

  Wszystkim zainteresowanym nawiązaniem lub kontynuacją współpracy gwarantujemy:

 • zachowanie poufności oraz praw własności
 • rzetelność, obiektywizm i terminowość
 • stosowanie ściśle udokumentowanych norm i procedur badawczych
 • kompleksowe doradztwo

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!
  ul. Teatralna 49
  66-400 Gorzów Wlkp.