WIZYTÓWKA FIRMY

Saper Jerzy Tomczuk

Saper Jerzy Tomczuk

ul. Dworska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
branża: rozbiórki wyburzenia , transport przewozy, wojskowość/militaria/policja

Opis firmy

Oferta firmy:


- prowadzenie rozbiórek budowli metodą wybuchową i tradycyjną

- rozcalanie kamieni i głazów

- prowadzenie nadzoru saperskiego prac terenowych

- przewóz materiałów wybuchowych i niebezpiecznych klasy I

- przeszukiwanie terenów pól i lasów oraz odnajdywanie z unieszkodliwianiem niewypałów i niewybuchów
ul. Dworska 1
17-100 Bielsk Podlaski