WIZYTÓWKA FIRMY

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
branża: materiały prefabrykaty budowlane, motoryzacja, motoryzacja - specjalistyczna...

Opis firmy

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność 1 maja 1992 r. jako Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski. Zmiana prawna nastąpiła 1 grudnia 2016r.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej oraz nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Zajmujemy się:

• zabieraniem, transportem nieczystości komunalnych,
• usługami transportowymi,
• usługami budowlanymi.


W trakcie istnienia firmy następował ciągły jej rozwój w zakresie potencjału jak i w zakresie działania. Na początku w zakresie usług komunalnych, obsługiwaliśmy tylko gminę Pieszyce, aktualnie obsługujemy:

• gminę Pieszyce,
• gminę Piława Górna,
• osiedla mieszkaniowe Spółdzielni w Dzierżoniowie i Bielawie,
• część gminy Dzierżoniów.


Rozpoczynając działalność firma zatrudniała 12 pracowników, obecnie zatrudnia około 70 pracowników. Zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje związane z wykonywanymi czynnościami.

Od 2001 r. staliśmy się administratorami jedynego w powiecie składowiska nieczystości stałych i w zakresie ich odbierania obsługujemy cały powiat.

Na powiatowym rynku w zakresie w/w usług firma jest największym przedsiębiorstwem obsługującym powiat, jeżeli chodzi o odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz ich selektywną zbiórkę.


Działalność firmy:

  1. Transport od 3ton do 28ton
  2. Dowóz wody pitnej
  3. Wywóz nieczystości stałych
  4. Wywóz nieczystości płynnych
  5. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  6. Wynajem:
  • Ładowarko-koparki
  • Ładowarki Fadroma Ł34
  • Samochody ciężarowe
  • Dźwigi
  7. Kompleksowa gospodarka surowcami wtórnymi
  8. Sprzątanie i pielęgnacja zieleni
  9. Rozbiórka budynków
  10. Likwidacja dzikich wysypisk
  11. Sprzedaż piasku, kamienia
  12. Zimowe utrzymanie dróg


ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

posiada certyfikaty ISO:
- zarządzania jakością ISO 9001:2008
- zarządzanie środowiskowe ISO 14001:2004
- zarządzanie BHP ISO 18001

Zapraszamy do współpracy
ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce