WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich ...

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich ...

Al.Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
branża: budownictwo - drogi chodniki place, ogrodnictwo sadownictwo, sprzątanie pielęgnacja - terenowa...

Opis firmy

Co wykonujemy:

Usługi ogrodnicze w pełnym zakresie:


  - kompleksowe urządzanie zieleni wg projektu inwestora lub własnego
  - rekultywacja terenów zniszczonych
  - pielęgnacja i wycinka drzew metodą alpinistyczną w ekstremalnie trudnych warunkach (aktualna opinia Mazowieckiego Konserwatora Przyrody)
  - ukwiecenie ulic, placów i obiektów biurowych
  - pielęgnacja terenów zieleni (parki, zieleńce, ogrody)
  - sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów
  - aranżacja i pielęgnacja zieleni wewnętrznej (pełny zakres)
  - dekoracja zielenią konferencji i uroczystości
  - nawadnianie ogrodów i roślinności we wnętrzach

Prace brukarskie towarzyszące zieleni:

  - alejki, place, chodniki, miejsca parkingowe, wykonane z różnych nawierzchni (żwirowa, kostka betonowa, bruk kamienny i drewniany)
  - studzienki chłonne

Prace porządkowe:

  - sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń
  - wywóz zanieczyszczeń komunalnych
  - odśnieżanie
Al.Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa