WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej...

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej...

ul. Wiejska 7, 44-201 Rybnik
branża: materiały prefabrykaty budowlane, okna/drzwi/bramy/ogrodzenia

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o. o. w Rybniku - Firma z 50-cio letnią tradycją, która powstała w 1991 r. na bazie Rybnickiego Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej, znanego na rynku produkcji betonów już od 1956 roku.

Bazą produkcyjną naszej Spółki są następujące zakłady produkcyjne: Jankowice, Gorzyce, Czernica, Rydułtowy, Rudy, Kietrz oraz Niewiadom.

Zatrudniamy ponad 220 osób i produkujemy ponad 200 typów prefabrykowanych elementów betonowych. Co roku przeznaczamy znaczne kwoty na inwestycje oraz ekologię.


Głównymi produktami Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” są:

  - beton towarowy, beton mostowy,
  - kostka brukowa,
  - obrzeża, krawężniki,
  - korytka odwadniające, wodościeki,
  - płytki chodnikowe,
  - płyty melioracyjne i drogowe,
  - mury oporowe, betonity fundamentowe,
  - nadproża, ogrodzenia betonowe,
  - kręgi i rury betonowe, studnie kanalizacyjne,
  - przepusty drogowe, betonowe i żelbetowe,
  - pełna gama żelbetowych elementów obudowy górniczej.
ul. Wiejska 7
44-201 Rybnik