WIZYTÓWKA FIRMY

PRDM Sp. z o.o.

PRDM Sp. z o.o.

ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - mosty wiadukty

Opis firmy

Tagi: drogi, brukarstwo, usługi brukarskie, budowa dróg, remonty dróg, budowa parkingów, remont parkingów, obiekty sportowe, budowa obiektów sportowych, odwodnienia, przebudowa dróg

PRDM Sp. z o.o. opiera swoją podstawową działalność na produkcji masy mineralno-bitumicznej z własnej otaczarni zlokalizowanej w Lelowie. Otaczarnia posiada niezbędne wyposażenie techniczne
i laboratoryjne, w związku z czym otrzymywana masa charakteryzuje się wysoką jakością
gwarantującą Przedsiębiorstwu konkurencyjność na rynku. Po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji wydajność w/w wytwórni mas bitumicznych wynosi 120 Mg/godz.

OFERTA

1. Wykonawstwo
 • budowa i remonty dróg kołowych
 • budowa i remonty parkingów, obiektów sportowych
 • modernizacja i utrzymanie nawierzchni dróg kołowych

  2. Produkcja
 • Mieszanki Mineralno-Asfaltowe:
  - Beton asfaltowy (AC) wg normy PN-EN 13108-1
  - Mieszanka SMA wg normy PN-EN 13108-5
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe „na gorąco” dla każdego wymaganego obciążenia ruchem z przeznaczeniem na:
  - Podbudowy bitumiczne
  - Warstwy wyrównawcze
  - Warstwy wiążące
  - Warstwy ścieralne o ciągłym uziarnieniu i nieciągłym uziarnieniu typu SMA

  Naszym celem jest:
 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania
 • produkowanie wyrobów i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania
  Klientów
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego
 • zwiększenie konkurencyjności
 • zwiększenie wyniku finansowego

  Przez cały okres swojej działalności firma zwraca szczególną uwagę na zachowanie wysokiej
  jakości świadczonych usług. W trosce o dalsze doskonalenie jakości usług ciągle dbamy
  o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.

  Zapraszamy do współpracy
  ul. Sportowa 53
  42-235 Lelów