WIZYTÓWKA FIRMY

Instytut OZE Sp. z o.o.

Instytut OZE Sp. z o.o.

ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
branża: automatyka elektronika, budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obsługa...

Opis firmy

Tagi: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy ekologiczne, analizy środowiskowe, decyzja środowiskowa, operaty wodnoprawne, gospodarka wodna, energetyka wodna, energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, kolektory słoneczne, nergetyka biogazowa, biomasa, projektowanie, doradztwo inwestycyjne, operaty wodnoprawne, projekty budowlane, projekty wykonawcze zarządzanie projektami, energetyka odnawialna, mapy, OZE, FLOW 3D, zbiorniki retencyjne, uzyskanie pozwoleń na budowę, GIS, ArcGISi, budownictwo, hydrotechnika, ospodarka przestrzenna, mechatronika, ochrona przeciwpowodziowa, obliczenia hydrauliczne, opracowania geodezyjne, analizy przestrzenne

O FIRMIE


 • Kompleksowo projektujemy elektrownie OZE

Jesteśmy firmą projektową kompleksowo realizującą inwestycje związane z energetyką odnawialną. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę. Prowadzimy również działania niezbędne przy przedłużaniu praw wynikających z decyzji administracyjnych tj. decyzje wodnoprawne czy koncesje. Poszczególne etapy realizowanego projektu prowadzą inżynierowie specjalizujący się w takich dziedzinach jak: budownictwo, ochrona środowiska, hydrotechnika, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna, mechatronika.

Działamy w obszarze:


 • energetyki wodnej
 • energetyki wiatrowej
 • energetyki słonecznej
 • energetyki biogazowej


 • Dostosowujemy się do potrzeb i możliwości Klienta

Nasza oferta projektowa kierowana jest zarówno do inwestorów planujących budowę lub modernizację dużych projektów OZE, jak również do klientów indywidualnych potrzebujących wsparcia i praktycznych porad przy realizacji nawet mikro-przedsięwzięć z branży OZE.

 • Dzielimy się naszym doświadczeniem

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu służymy doradztwem oraz wsparciem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Pozwala to na ograniczenie ryzyka, złych praktyk i daje gwarancję najwyższej jakości realizacji projektu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

 • Prowadzimy prace badawczo - rozwojowe

Wykonujemy zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w zakresie optymalizacji wytwarzania energii z OZE. Każde zastosowane przez nas rozwiązanie poprzedzone jest szeregiem analiz i symulacji, co umożliwia dobór najlepszego wariantu, dedykowanego do indywidualnych warunków lokalizacyjnych inwestycji. Wykorzystujemy zaawansowane technologie informatyczne. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi z całego kraju i z zagranicy.

TECHNOLOGIE


 • FLOW 3D
 • WINDPRO & WASP
 • SOUNDPLAN
 • ARCGIS
 • MIKE by DHI
 • AUTODESK®

OFERTA

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

Wykonujemy dokumentację projektową wszystkich branż. Jako projektanci bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę. Podczas opracowania projektu stawiamy na bezpieczeństwo i ekonomikę (koszty budowy oraz późniejszej eksploatacji obiektu). Reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na budowę.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Dział środowiskowy skutecznie i kompleksowo opracowuje Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko. Nasze opracowania umożliwią szybkie uzyskanie satysfakcjonującej Decyzji Środowiskowej. Posiadamy specjalistów w zakresie awifauny, botaniki i ichtiofauny.

DECYZJA WODNOPRAWNA

Opracowujemy całą dokumentację w zakresie postępowania wodnoprawnego, przygotowujemy operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, które są niezbędne do uzyskania decyzji wodnoprawnej. Opracowujemy wnioski o zwolnienia z zakazu zabudowy na terenach szczególnego ryzyka zagrożenia powodziowego oraz ekspertyzy oddziaływania piętrzenia na grunty sąsiednie.

PRACE KONCEPCYJNE I STUDIALNE

Zbieramy odpowiednie informacje o planowanej lokalizacji inwestycji, aby określić zasadność jej realizacji. W zależności od potrzeb inwestora wykonujemy koncepcje techniczno-ekonomiczne, studia celowości lub wykonalności. Rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania techniczne poparte rzetelnymi argumentami.

OBSŁUGA PRAWNA

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujemy doradztwo prawne. Nasz dział prawny doskonale zna specyfikę branży OZE, procedury administracyjne oraz posiada bogate doświadczenie z realizacji wielu projektów. Stała współpraca naszych inżynierów z prawnikami skutecznie eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu, przez co znacznie skraca się czas przygotowania całego projektu.

ANALIZY WIETRZNOŚCI, WINDPRO

Wykonujemy pomiary wietrzności aby określić charakterystyki wiatru na badanym obszarze. Dobieramy odpowiednią technologię turbin wiatrowych oraz optymalizujemy ich rozmieszczenie. Wszelkie badania i analizy mają na celu maksymalizację produkcji energii elektrycznej.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji w tym projekty urządzeń wodnych i robót regulacyjnych, przygotowujemy opracowania geodezyjne i geotechniczne oraz wszelkie obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne wraz z rozpoznaniem hydrogeologicznym oraz geotechnicznym. Określamy wpływ projektowanych rozwiązań na wody powierzchniowe i podziemne, przeprowadzamy analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

ANALIZY GIS

Oferujemy specjalistyczne analizy danych przestrzennych w systemach GIS stanowiące istotny element w procesach inwestycyjnych dla elektrowni OZE. Dzięki analizom GIS możliwe jest podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie lokalizacji czy doboru parametrów technicznych do elektrowni. Analizy są wykorzystywane w każdej z energetyk: wodnej, wiatrowej, słonecznej i biogazowej. Obejmują szereg specjalistycznych opracowań wspomagających projektowanie elektrowni. Przeprowadzamy analizy i symulacje związane z badaniem potencjału OZE. Przygotowujemy modelowanie hydrologiczne wód powierzchniowych oraz analizy przestrzenne. Opracowujemy specjalistyczne analizy danych przestrzennych.
ul. Skrajna 41A
25-650 Kielce