WIZYTÓWKA FIRMY

BOGMAR Roboty Ziemne Transport i Handel ...

BOGMAR Roboty Ziemne Transport i Handel ...

ul. B.Chrobego 34, 16-400 Suwałki
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty sportowe, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Tagi: roboty ziemne, niewelacje terenu, transport, wykopy, rozbiórki, kruszywa, żwirBOGMAR Roboty Ziemne Transport i Handel Bogusław Martynko  Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu:

  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - usługi sprzętem ciężkim
  - niwelacje terenu roboty ziemne
  - wykopy, odwodnienia
  - regulacje koryta rzek
  - systemy melioracji i nawadniania
  - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
  - usuwanie szkód powodziowych
  - wały, nasypy zabezpieczające
  - zbiorniki retencyjne
  - rozbiórki wyburzenia
  - spedycja, przewozy towarów
  - stadiony, boiska
  - kamień, kruszywa
  - piach, żwir, ziemia
  - sprzątanie ulic, dróg, przystanków


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. B.Chrobego 34
16-400 Suwałki