WIZYTÓWKA FIRMY

Kancelaria VIP Spółka Z O.O.

Kancelaria VIP Spółka Z O.O.

Ul. Metalowa 4 pok. 301 , 10-603 Olsztyn
branża: budownictwo - obsługa, finanse rachunkowość, nadzór doradztwo obsługa przedsięb.

Opis firmy

Celem naszej Kancelarii jest profesjonalne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości oraz profilu działalności. Zapewniamy, iż współpraca
z naszą firmą pozwoli Państwu zwiększyć efektywność działania, zmniejszyć koszty działalności, a
ponadto gwarantujemy pomoc oraz doradztwo w zarządzaniu finansami firmy, pozyskiwaniem
funduszy UE oraz stały dostęp do fachowej wiedzy. Podjęcie współpracy zapewni Państwu
profesjonalny kontakt z US, ZUS, a także instytucjami UE.

Oferujemy ukrusy w zakresie:

1. Księgi rachunkowe
2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
3. Ryczałt ewidencjonowany
4. Kadry i płace
5. Analizy i controlling
6. Dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej
7. Usługi dodatkowe

Wysoki standard świadczonych usług zapewnia zespół pracowników i współpracowników złożony
z osób o wysokich kwalifikacjach zdobytych dzięki doświadczeniom uzyskanym na stanowiskach kierowniczych w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykształceniu osiągniętym na
renomowanych uczelniach np. ekonomicznych o specjalnościach: rachunkowość, podatki,
controlling, finanse, inwestycje.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Ul. Metalowa 4 pok. 301
10-603 Olsztyn