WIZYTÓWKA FIRMY

BalticTest sp. z o.o.

BalticTest sp. z o.o.

ul. Józefa Bema 27 A /28, 81-381 Gdynia
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - mosty wiadukty, konstrukcje obiekty inżynierskie...

Opis firmy

BalticTest s.c. jest firmą prywatną mającą na celu prowadzenie działalności w zakresie realizacji badań nieniszczących NDT, realizowanych na różnorodnych konstrukcjach stalowych (w branży budowlanej, w przemyśle stoczniowym, petrochemicznym, energetycznym itp.).

Realizowane przez BalticTest badania nieniszczące obejmują następujące metody:

  • RT – Badania Radiograficzne
  • UT – Badania Ultradźwiękowe
  • UTT – Ultradźwiękowe Pomiary Grubości
  • MT – Badania Magnetyczno – Proszkowe
  • PT – Badania Penetracyjne
  • VT – Badania Wizualne
  • LT – Badania Szczelności

Wykorzystujemy kilkuletnie doświadczenie współtwórców firmy oraz pracowników, zdobyte w kraju i za granicą. Inspektorzy techniczni BalticTest posiadają wysokie kwalifikacje udokumentowane kierunkowym wykształceniem i certyfikatami kompetencji wg normy PN-EN 473. Świadcząc usługi na najwyższym poziomie wykorzystujemy wysokiej klasy sprzęt i materiały, zapewniając w ten sposób wysokie standardy jakości przeprowadzonych badań. W firmie BalticTest funkcjonuje wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Józefa Bema 27 A /28
81-381 Gdynia