Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1415 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17325054 ,,Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Łódzkie 2019-05-24
17324966 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części I-go piętra budynku Pomorskie 2019-05-24
17324171 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ochrony przeciwporażeniowej dla wiaduktów kolejowych przebiegających nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Dolnośląskie 2019-05-24
17322392 Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy Śląskie 2019-05-24
17324583 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przeprowadzenie szkoleń Warmińsko-Mazurskie 2019-05-24
17324666 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zachodniopomorskie 2019-05-24
17324656 Przebudowa ulicy Mazowieckie 2019-05-24
17324630 Rozbiórka instalacji flubetu przy zbiornikach retencyjnych popiołu Mazowieckie 2019-05-24
17324465 Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej Mazowieckie 2019-05-24
17324090 Rozbudowa i remont zabytkowego budynku dworu oraz rewaloryzacja terenu parku Lubelskie 2019-05-24
17324517 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody Zachodniopomorskie 2019-05-24
17324412 Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wymiany poziomów kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem Mazowieckie 2019-05-24
17324462 Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa chodników Małopolskie 2019-05-24
17324371 Przebudowa ulicy Śląskie 2019-05-24
17324365 INWESTYCJA PLANOWANA Modernizacja bazy danych egib Małopolskie 2019-05-24
17324360 Wycena nieruchomości Świętokrzyskie 2019-05-24
17324201 Przeprowadzenie rozgraniczenia działek Mazowieckie 2019-05-24
17324235 Wykonanie oświetlenia z zasilaniem fotowoltanicznym Zachodniopomorskie 2019-05-24
17324223 Sporządzenie map do celów projektowych Pomorskie 2019-05-24
17324153 Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowej Śląskie 2019-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki