Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1306 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18985265 Wykonanie dokumentacji projektowej Wielkopolskie 2020-03-27
18985236 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: ,,Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej Wielkopolskie 2020-03-27
18985224 Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych Mazowieckie 2020-03-27
18985220 Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta Łódzkie 2020-03-27
18985163 Obsługa geodezyjna Mazowieckie 2020-03-27
18985015 Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznego wodociągu doprowadzającego wodę do hydroforni Mazowieckie 2020-03-27
18984884 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej Mazowieckie 2020-03-27
18984748 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (P+B) pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych Małopolskie 2020-03-27
18984683 Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej Świętokrzyskie 2020-03-27
18984679 Pełnienie nadzoru geologicznego Mazowieckie 2020-03-27
18984617 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Małopolskie 2020-03-27
18984616 Obsługa geodezyjna robót budowlanych Opolskie 2020-03-27
18984539 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Kujawsko-Pomorskie 2020-03-27
18984543 Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej Wielkopolskie 2020-03-27
18984498 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Dolnośląskie 2020-03-27
18984488 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesje Dolnośląskie 2020-03-27
18983746 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym Mazowieckie 2020-03-27
18983599 Budowa bloku budownictwa socjalnego Łódzkie 2020-03-27
18982834 Wykonanie remontu chodników, drogi wewnętrznej, placu zabaw, wiat śmietnikowych Świętokrzyskie 2020-03-27
18984260 Budowa oświetlenia drogowego Dolnośląskie 2020-03-27
Zmień ustawienia wyszukiwarki