Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1413 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16029932 Wykonanie elementów organizacji ruchu Śląskie 2018-09-26
16028935 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury drogowej Świętokrzyskie 2018-09-26
16029511 Wykonanie operatów szacunkowych za straty w uprawach rolnych Śląskie 2018-09-26
16029701 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Budowa sieciowej pompowni wodociągowej Świętokrzyskie 2018-09-26
16027908 ,,Zagospodarowanie brzegów rzeki " Warmińsko-Mazurskie 2018-09-26
16029650 Budowa chodnika Mazowieckie 2018-09-26
16029525 Wykonanie operatów szacunkowych za straty w uprawach rolnych Śląskie 2018-09-26
16029503 Wykonanie operatów szacunkowych za straty w drzewostanie leśnym Śląskie 2018-09-26
16029557 Rozbudowa sieci wodociągowej Małopolskie 2018-09-26
16029464 Remont nawierzchni drogi gminnej Dolnośląskie 2018-09-26
16029397 Zagospodarowanie terenów sołectw poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe Pomorskie 2018-09-26
16029090 Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskie 2018-09-26
16029119 "Odbudowa przepustu w drodze leśnej " Warmińsko-Mazurskie 2018-09-26
16029071 Rozbudowa boiska Mazowieckie 2018-09-26
16029046 Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia Małopolskie 2018-09-26
16028947 Wycena nieruchomości lokalowej Podkarpackie 2018-09-26
16028974 Monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny Pomorskie 2018-09-26
16028941 Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ulicy i ścieżki pieszo-rowerowej Wielkopolskie 2018-09-26
16028905 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych Śląskie 2018-09-26
16028060 Budowa budynku usługowego Lubuskie 2018-09-26
Zmień ustawienia wyszukiwarki