Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 903 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16323896 Zaprojektuj i wybuduj - Budowa skateparku Wielkopolskie 2018-11-20
16319313 Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących-administracji Mazowieckie 2018-11-20
16323456 Druk i dostawa map ściennych śródlądowych dróg wodnych Mazowieckie 2018-11-20
16323301 Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej Zachodniopomorskie 2018-11-20
16323243 Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosowanych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych na przebudowę odcinka drogi powiatowej Podkarpackie 2018-11-20
16323070 Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą Wielkopolskie 2018-11-20
16322557 Wycena prawa własności działek gruntu Śląskie 2018-11-20
16322667 Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa azylu dla pieszych na przejściu Dolnośląskie 2018-11-20
16322617 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Zachodniopomorskie 2018-11-20
16322541 Projekt dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno- sanitarnych Małopolskie 2018-11-20
16322494 Budowa oświetlenia drogowego Dolnośląskie 2018-11-20
16322499 Wykonanie podziału geodezyjnego działki Śląskie 2018-11-20
16321865 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Opolskie 2018-11-20
16322247 Ocena stateczności skarp składowiska , wykonana metodami geotechnicznymi Śląskie 2018-11-20
16322110 Budowa chodnika Łódzkie 2018-11-20
16322031 Budowę magazynu siana luzem i w balotach, Budowa silosów na kiszonkę ze zbiornikiem na odcieki z kiszonki, Budowa silosu płaskiego na kiszonkę oraz zbiornika na odcieki z kiszonki Podlaskie 2018-11-20
16321711 Obsługa geodezyjna Małopolskie 2018-11-20
16321896 Usługi geodezyjne Kujawsko-Pomorskie 2018-11-20
16321747 Wykonanie podziału geodezyjnego działki Śląskie 2018-11-20
16321536 Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskie 2018-11-20
Zmień ustawienia wyszukiwarki