Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1087 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18592468 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę Opolskie 2020-01-20
18592432 Dostosowanie mis i zbiorników do obowiązujących przepisów Małopolskie 2020-01-20
18592262 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Dolnośląskie 2020-01-20
18592198 Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycji drogowej Wielkopolskie 2020-01-20
18592128 Określenie wartości nieruchomości gruntowych oraz drzewostanu Dolnośląskie 2020-01-20
18592290 Przebudowa drogi gminnej Wielkopolskie 2020-01-20
18592237 Przebudowa ulicy Pomorskie 2020-01-20
18592010 Prace projektowe Warmińsko-Mazurskie 2020-01-20
18591978 Określenie wartości nieruchomości lokalowych Dolnośląskie 2020-01-20
18591991 MODERNIZACJA ORAZ RENOWACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Małopolskie 2020-01-20
18591552 Opracowanie ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kujawsko-Pomorskie 2020-01-20
18591693 Opracowanie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym operatem wodnoprawnym Mazowieckie 2020-01-20
18591548 Przeprowadzenie rozgraniczenia na całej długości działki Mazowieckie 2020-01-20
18591059 Rewitalizacja zdegradowanych częsci miasta Kujawsko-Pomorskie 2020-01-20
18591396 Dostawa pomocy dydaktycznych Wielkopolskie 2020-01-20
18591418 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Świętokrzyskie 2020-01-20
18591441 Budowa chodnika Łódzkie 2020-01-20
18591382 Remont wiaduktu Pomorskie 2020-01-20
18591137 Budowa sieci wodociągowej Kujawsko-Pomorskie 2020-01-20
18590678 Budowa kancelarii trzech leśnictw wraz z zagospodarowaniem terenu Warmińsko-Mazurskie 2020-01-20
Zmień ustawienia wyszukiwarki