Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1157 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19640189 Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zachodniopomorskie 2020-08-12
19640155 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni Mazowieckie 2020-08-12
19640386 Realizacja projektu Opolskie 2020-08-12
19640229 ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ Wielkopolskie 2020-08-12
19640001 Obsługa geodezyjno- kartograficzna Dolnośląskie 2020-08-12
19639932 Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny rejonu po prowadzeniu odzysku odpadów paleniskowych Dolnośląskie 2020-08-12
19640105 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Łódzkie 2020-08-12
19639896 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku Kujawsko-Pomorskie 2020-08-12
19640079 Wykonanie rozbiórki części budynku obory Zachodniopomorskie 2020-08-12
19640032 Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych wynikających z zadań Świętokrzyskie 2020-08-12
19639960 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Kujawsko-Pomorskie 2020-08-12
19639945 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Łódzkie 2020-08-12
19639690 Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości Śląskie 2020-08-12
19639547 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Podkarpackie 2020-08-12
19639908 Wykonanie etapu robót budowlanych Śląskie 2020-08-12
19639870 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Pomorskie 2020-08-12
19639850 Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Łódzkie 2020-08-12
19639458 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych Dolnośląskie 2020-08-12
19639420 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy tych przejściach Mazowieckie 2020-08-12
19639649 Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych Małopolskie 2020-08-12
Zmień ustawienia wyszukiwarki