Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1340 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16952149 Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej Wielkopolskie 2019-03-18
16952053 Opracowanie opinii geotechnicznej Zachodniopomorskie 2019-03-18
16952054 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ewentualnego przywrócenia poprzednich stosunków wodnych Dolnośląskie 2019-03-18
16952088 Sporządzenie mapy do celów projektowych Wielkopolskie 2019-03-18
16952065 Podział działki Zachodniopomorskie 2019-03-18
16951989 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Małopolskie 2019-03-18
16951929 Przeliczenie układu KRONSZTADT 86 do układu PL-EVRF2007-NH osnowy wysokościowej Mazowieckie 2019-03-18
16951884 Wykonanie podziału działki wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi Wielkopolskie 2019-03-18
16951856 ,,Realizacja usług geodezyjnych w roku 2019" Podlaskie 2019-03-18
16951816 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni i utwardzeniu terenu Podlaskie 2019-03-18
16951814 Przebudowa ulic Dolnośląskie 2019-03-18
16949816 Budowa budynku hali magazynowej Lubelskie 2019-03-18
16951713 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Łódzkie 2019-03-18
16951046 Rewitalizacja stadionu wraz z przynależnym mu terenem Wielkopolskie 2019-03-18
16951605 Odbudowa drogi gminnej Lubelskie 2019-03-18
16951586 Budowa oświetlenia ulicznego Lubuskie 2019-03-18
16951418 Montaż lamp oświetlenia ulicznego Śląskie 2019-03-18
16951543 Przebudowa drogi gminnej publicznej Podkarpackie 2019-03-18
16951539 Wykonanie projektu budowlanego przepławki Kujawsko-Pomorskie 2019-03-18
16950796 Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego Dolnośląskie 2019-03-18
Zmień ustawienia wyszukiwarki