Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1370 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
20498540 INWESTYCJA PLANOWANA Realizacja poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na podstawie projektu technicznego Mazowieckie 2021-01-15
20498833 Sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej Dolnośląskie 2021-01-15
20498712 INWESTYCJA PLANOWANA Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Podlaskie 2021-01-15
20498669 Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno --kartograficznych w 2021 r Podkarpackie 2021-01-15
20498386 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zachodniopomorskie 2021-01-15
20498361 Wycena nieruchomości Zachodniopomorskie 2021-01-15
20498310 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości usługi: wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji PZGiK Wielkopolskie 2021-01-15
20498015 Wykonanie wznowienia granic oraz dokonanie podziału niniejszych nieruchomości Łódzkie 2021-01-15
20497880 INWESTYCJA PLANOWANA Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy Śląskie 2021-01-15
20497783 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej Małopolskie 2021-01-15
20497730 Wykonanie czynności dotyczących wznowienia punktów granicznych drogi Świętokrzyskie 2021-01-15
20497525 Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości Mazowieckie 2021-01-15
20497333 INWESTYCJA PLANOWANA Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego Małopolskie 2021-01-15
20497263 INWESTYCJA PLANOWANA Dostosowanie obiektów baz danych EGiB i mapy zasadniczej do zgodności z pojęciowym modelem danych Mazowieckie 2021-01-15
20497258 INWESTYCJA PLANOWANA Modernizacja EGiB Mazowieckie 2021-01-15
20497248 INWESTYCJA PLANOWANA Wykonywanie prac geodezyjnych Mazowieckie 2021-01-15
20497191 Zapytanie o koszty sporządzenia wycen nieruchomości Małopolskie 2021-01-15
20497141 Sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów Dolnośląskie 2021-01-15
20497139 INWESTYCJA PLANOWANA Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego Małopolskie 2021-01-15
20497055 Wykonanie dokumentacji projektowych Kujawsko-Pomorskie 2021-01-15
Zmień ustawienia wyszukiwarki